Wiosenne sprzątanie Warzyc

Podczas tegorocznej akcji mieszkańcy zebrali blisko 50 worków śmieci. Oczyszczone zostały przydrożne rowy, pobocza i miejsca publiczne. W akcję zaangażowane były wszystkie lokalne społeczności Radni, Sołtys, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich , Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce, Ochotnicza Straż Pożarna w Warzycach, oraz mieszkańcy i sympatycy. Dziękujemy w imieniu organizatorów wszystkim zaangażowanym w akcję.

(więcej…)

Spotkanie z Premierem

Wczoraj nasze koło przygotowywało obsługę gastronomiczną podczas spotkania z Premierem Mateuszem Morawieckim. Po oficjalnym wystąpieniu premiera spotkaliśmy się w bufecie, częstując zaproszonych gości naszymi potrawami. Nie obyło się bez pamiątkowych zdjęć i wpisów do kroniki. Dziękujemy za powierzenie właśnie nam tak odpowiedzialnego zadania.

Koło Gospodyń Wiejskich w Warzycach (więcej…)