zaproszenie1

Tradycją Zespołu Szkół w Warzycach jest Święto Szkoły obchodzone w cyklu trzyletnim. W tym roku przypada ono na dzień 12. października i wiąże się z dodatkową uroczystością – odznaczeniem Zespołu Szkół w Warzycach medalem PRO MEMORIA, który przyznawany jest za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach szczególnie tych, którzy walczyli o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Pragniemy, by ten dzień był szczególny i na długo zapisał się w pamięci całego środowiska lokalnego. Chcielibyśmy, by z tej okazji, wzorem lat ubiegłych, odwiedziła nas delegacja z zaprzyjaźnionej szkoły w Biskowiczach na Ukrainie.

Jak wszystkie przedsięwzięcia tak i to wiąże się z kosztami, które trudno byłoby nam udźwignąć bez pomocy Mieszkańców Wsi Warzyce. Dlatego zwracamy się z prośbą o wsparcie.

W dniu 21. kwietnia (przyszła niedziela) nauczyciele, przedstawiciele Rady Rodziców i uczniowie będą kwestować po zakończeniu każdej mszy świętej i oferować Państwu nasze szkolne publikacje.
Za wszelkie przejawy zrozumienia i życzliwości z góry dziękujemy.

Już dziś pragniemy zaprosić Państwa na uroczyste obchody tego dnia do naszej szkoły.

Dyrektor, Nauczyciele i Rada Rodziców
Zespołu Szkół w Warzycach

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.