na podstawie §9 ust. 1 oraz §10 ust. 1 i 2 Statutu Sołectwa

zwołuję

zebranie wiejskie sołectwa Warzyce

w dniu 28 września 2014 r. (niedziela) o godzinie 15-tej

w sali Domu Ludowego w Warzycach.

Proponuję następujący porządek zebrania:

1. Otwarcie zebrania.

2. Informacja o realizacji zadań w 2014 r.

3. Propozyca zadań wiejskich do budżetu na 2015 r.

4. Wytypowanie zadań w ramach funduszu wiejskiego na 2015 r.

5. Sprawy różne.

6. Zakończenie

Ze względu na ważność istotnych dla sołectwa spraw zapraszam mieszkańców do licznego udziału w zebraniu.

 

Sołtys wsi Warzyce
Błasik Aleksandra

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.