W związku nowymi okolicznościami, wynikającymi z wprowadzenia przez władze państwowe stanu zagrożenia epidemicznego w dniu 13 marca 2020 r., kierując się odpowiedzialnością za Lud Boży usilnie zachęcamy wiernych do stosowania się do wszelkich postanowień i zaleceń organów państwowych, które mają na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa.Prosimy wiernych, aby w tych dniach pozostali w domach, korzystając z udzielonej dyspensy od obowiązku uczestniczenia w niedzielnej Mszy świętej. Nieuczestniczenie w Mszy świętej niedzielnej w tych warunkach nie jest przejawem braku pobożności i wiary, lecz wyrazem troski o dobro wspólne i miłości Boga obecnego w drugim człowieku. Jeśli to konieczne, niech w niedzielnej Mszy świętej uczestniczą tylko ci wierni, którzy zamówili daną intencję wraz z najbliższą rodziną.

Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. na Mszy świętej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz kościoła, łącznie nie może być więcej niż 50 osób. Jeżeli nie musimy to nie przychodźmy jutro na Msze świętą. Nie narażajmy się na odpowiedzialność karną za złamanie obowiązującego prawa.

Bardzo prosimy, aby wierni w duchu odpowiedzialności podporządkowali się tym ograniczeniom.
Zachęcamy wiernych do korzystania z transmisji Mszy świętych w telewizji, radiu i Internecie oraz do przyjmowania Komunii świętej duchowej.

Kategorie: Kościół

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.