1-137042830929 maja 2013 r. w Zespole Szkół w Warzycach odbył się apel poświęcony problemom ochrony środowiska w ramach odbywających się  „Dni ekologicznych”, których głównym sponsorem jest PGNiG.  Apel został przygotowany przez uczniów klasy V oraz VI pod kierunkiem pani Beaty Świdrak.

 
Inscenizacja miała formę wywiadu, jaki przeprowadzono z zanieczyszczeniami, które powstają  w wyniku działalności człowieka. Bohaterami dialogów były między innymi: freony, tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, zły i dobry ozon, związki nitro, hałas, kurz, brud itp.  Zanieczyszczenia kolejno przedstawiały, w jaki sposób powstają oraz jak wpływają na stan środowiska i zdrowie ludzi.

Takie przedsięwzięcia mają za zadanie przypomnieć i uświadomić nam, że jesteśmy nierozerwalną częścią przyrody. Każdy z nas chciałby żyć w czystym środowisku, oddychać świeżym, czystym powietrzem, pić czystą wodę, słuchać szumu drzew, śpiewu ptaków, ale rzeczywistość jest nieco inna i bardzo często nasza działalność przyczynia się do degradacji środowiska. Szkodliwe substancje codziennie dostają się do naszej atmosfery zatruwając powietrze; wycinamy drzewa, które dostarczają nam tlenu, zatruwamy rzeki, tworzymy dzikie wysypiska śmieci, przyczyniamy się do powstawania tzw. złego ozonu, który jest toksyczny dla zwierząt, roślin i niebezpieczny dla zdrowia człowieka.

Każdy z nas może mieć wpływ na stan środowiska w najbliższej okolicy wystarczy tylko trochę zmian w naszym zachowaniu wobec przyrody. Możemy przecież segregować odpady, oszczędzać zasoby przyrody (wodę, energię elektryczną, gaz), nie wyrzucać  byle gdzie papierków…

Szkoła powinna być miejscem, gdzie od najmłodszych lat zwraca się uwagę na kształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych, które będą owocowały w dorosłym życiu naszych wychowanków.

Niech przestrogą dla wszystkich będą słowa:

Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba – odkryjemy, że nie można jeść pieniędzy.

Naszą uroczystość uświetnił występ chóru szkolnego przygotowanego przez panią Wiolettę Zygmunt, który zaprezentował między innymi piosenki „Jesteśmy dziećmi Ziemi”, „Bieszczady”, „Otwórz oczy”.

Źródło: http://zswarzyce.szkolnastrona.pl

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.