Ogłoszenie Caritas Warzyce

W czasie Wielkiego Postu Caritas zwraca uwagę na seniorów i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Tegorocznej akcji towarzyszy hasło “Czas Miłosierdzia”, które przypomina, że Wielki Post oraz następujący po nim Tydzień Miłosierdzia to szczególny okres w roku dla wszystkich chrześcijan.  (więcej…)

Podziękowanie Parafialnego Zespołu Caritas

Dziękujemy wszystkim Parafianom, Sponsorom i Pracownikom sklepów za przychylność i ofiarność jaką wykazali się podczas akcji „Jałmużna Wielkopostna”.
Akcję tą współorganizowała Caritas Parafialna przy Parafii św. Wawrzyńca w Warzycach w dniach 26.02.2020 do 31.03.2020 r. była to doskonała okazja by ofiarować pomoc potrzebującym w naszej parafii, a zarazem wielkopostne wyrzeczenie.

Katarzyna Maguda