Nabór do Klubów Seniora

Od 5 do 13 stycznia 2023 r. przeprowadzony zostanie nabór do projektu pt. „Rozszerzenie Sieci Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło”. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

(więcej…)