Spotkanie dla seniorów

Koło Gospodyń Wiejskich w Warzycach dostało się do I edycji programu Danie Wspólnych Chwil z Fundacją Biedronki. Wspólnie z Fundacją Biedronki będą organizować spotkania przy wspólnym stole dla seniorów, którzy ze względu na wiek i stan zdrowia mogą czuć się wykluczeni z życia lokalnych społeczności. „Danie Wspólnych Chwil” ma odpowiadać na problem samotności osób starszych i integrować seniorów poprzez wspólny posiłek. Spotkania odbywają się cyklicznie – pierwsze będzie miało miejsce 15 kwietnia 2023 roku o godzinie 18:00 w sali Domu Ludowego w Warzycach.

(więcej…)

Nabór do Klubów Seniora

Od 5 do 13 stycznia 2023 r. przeprowadzony zostanie nabór do projektu pt. „Rozszerzenie Sieci Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło”. Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

(więcej…)