Jakub Świszcz nagrodzony w Senacie RP

Jakub Świszcz otrzymał wyróżnienie w 6. edycji konkursu „List do Taty”, zorganizowanego przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Senatu RP we współpracy z Fundacją im. Cyryla i Metodego – Inicjatywa Tato.Net pod honorowym patronatem rzecznika praw dziecka Mikołaja Pawlaka. (więcej…)