Zakończył się II etap przebudowy drogi w Warzycach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę drogi w Warzycach. W spotkaniu wzięli udział: Wojciech Zając – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Pankiewicz – wicestarosta jasielski, Wojciech Piękoś – wójt Gminy Jasło, Henryk Motkowicz – zastępca wójta Gminy Jasło, Mariusz Augustynek – radny Rady Gminy Jasło, Edward Owsiak – sołtys Warzyc oraz przedstawiciel wykonawcy robót, pracownicy Urzędu Gminy nadzorujący budowę i inspektor nadzoru.

(więcej…)

Remont ogrodzenia cmentarza wojennego Nr 21 w Warzycach

Gmina Jasło wyremontowała cmentarz z I wojny światowej Nr 21 w Warzycach.Prace jakie zostały wykonane to uzupełnienie tynków na słupach betonowych oraz malowanie elementów betonowych ogrodzenia.Na cmentarzu, który umiejscowiony jest przy drodze do Lubli jest pochowanych 54 żołnierzy, którzy polegli w maju 1915 roku.

Dotacja na remont w kwocie 5 000 zł została przekazana przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.
(więcej…)

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie robót budowlanych na budynku parafialny – Plebani w Warzycach.

Zadanie inwestycyjne realizowane w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynku parafialnego – plebani w Warzycach”.

NAZWA (firma) oraz adres Zamawiającego

Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Wawrzyńca w Warzycach , 38-200 Jasło, Warzyce 256, NIP   tel. 48 13 44 512 40

NIP 6852007639

Opis przedmiotu zamówienia

2.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na obiekcie budynku parafialnego Plebani zlokalizowanego w Warzycach 256, gmina Jasło.

(więcej…)