Remont przepustu oficjalnie zakończony

Przepust na potoku Warzyckim w ciągu drogi gminnej Jasło-Warzyce jest już przejezdny.
W ramach inwestycji wykonano rozebranie dotychczasowego przepustu oraz wymianę na ramowy z elementów prefabrykowanych, zabezpieczono wlot oraz wylot narzutem kamiennym, wykonano lewostronny chodnik, odbudowano korpus drogi wraz z nawierzchnią, z prawej strony jezdni powstało odwodnienie.

(więcej…)

Zakończył się II etap przebudowy drogi w Warzycach w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Dokonano odbioru końcowego zadania inwestycyjnego obejmującego przebudowę drogi w Warzycach. W spotkaniu wzięli udział: Wojciech Zając – wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Stanisław Pankiewicz – wicestarosta jasielski, Wojciech Piękoś – wójt Gminy Jasło, Henryk Motkowicz – zastępca wójta Gminy Jasło, Mariusz Augustynek – radny Rady Gminy Jasło, Edward Owsiak – sołtys Warzyc oraz przedstawiciel wykonawcy robót, pracownicy Urzędu Gminy nadzorujący budowę i inspektor nadzoru.

(więcej…)

Remont ogrodzenia cmentarza wojennego Nr 21 w Warzycach

Gmina Jasło wyremontowała cmentarz z I wojny światowej Nr 21 w Warzycach.Prace jakie zostały wykonane to uzupełnienie tynków na słupach betonowych oraz malowanie elementów betonowych ogrodzenia.Na cmentarzu, który umiejscowiony jest przy drodze do Lubli jest pochowanych 54 żołnierzy, którzy polegli w maju 1915 roku.

Dotacja na remont w kwocie 5 000 zł została przekazana przez Podkarpacki Urząd Wojewódzki.
(więcej…)