BARDZO WYSOKIE wyniki egzaminu naszych ósmoklasistów

Na egzaminie ósmoklasisty nasi uczniowie osiągnęli BARDZO  WYSOKIE  wyniki, tzn. powyżej wyników w kraju, w województwie i powiecie.  W 9-cio stopniowej  skali staninowej Szkoła Podstawowa im. ks. Piotra Skargi w Warzycach uzyskała z języka polskiego i matematyki  egzaminu 8 stanin, czyli poziom BARDZO WYSOKI, z języka angielskiego 7 stanin, czyli poziom WYSOKI a z języka niemieckiego 9 stanin, czyli poziom NAJWYŻSZY!

(więcej…)

Szczególne osiągnięcia uczniów Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Skargi w Warzycach

3 laureatów i 4 finalistów w Konkursach Przedmiotowych organizowanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Marzeniem każdego nauczyciela jest praca z uczniami zdolnymi, zaangażowanymi, rzetelnymi i dążącymi do wyznaczonego sobie celu. Każdy sukces cieszy, nawet ten najmniejszy, jednak najbardziej ten, kiedy uczeń zostaje nagrodzony w Konkursach Przedmiotowych, organizowanych przez Podkarpackiego Kurator Oświaty w Rzeszowie. Są to prestiżowe konkursy, zapewniające laureatom i finalistom pierwszeństwo w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, jednocześnie zwalniającich częściowo z egzaminów ósmoklasisty.

(więcej…)