PODZIĘKOWANIE

Szanowni Mieszkańcy Warzyc!
Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność tym, którzy poszli do wyborów i oddali głos na kandydatów do Rady Gminy Jasło z ramienia KWW Mieszkańców Wsi Warzyce. Jestem ogromnie zaszczycony, że zaufało mi 171 Mieszkańców. Traktuję to jako wielkie wyróżnienie, mobilizujące mnie do ambitnych i skutecznych działań. Jako Radny Gminy Jasło deklaruję wywiązywać się sumiennie ze złożonych zobowiązań. Podejmując działania na rzecz lokalnej społeczności już dzisiaj zapraszam wraz z Michałem Wójcikiem chętnych mieszkańców do współpracy na płaszczyźnie Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce, które planujemy utworzyć do końca tego roku. Chciałbym również podziękować za wszystkie otrzymane gratulacje – zarówno drogą telefoniczną, e-mailową, jak i na portalach społecznościowych.
Z wyrazami szacunku Mariusz Augustynek

Cisza wyborcza – Wybory Samorządowe 2018

Już w najbliższą niedzielę (21.10.2018 r.) Wybory Samorządowe. Zapraszamy wszystkich mieszkańców Warzyc do aktywnego uczestnictwa. Głosować będzie można w Szkole Podstawowej  w godzinach  7:00 – 21:00. 

Jednocześnie informujemy, że od godziny 24:00 19.10.2018 r. zaczyna obowiązywać cisza wyborcza. Prosimy o jej uszanowanie i powstrzymanie się od komentowania i udostępniania materiałów dotychczas opublikowanych na naszej stronie.