Jasełka w Warzycach

W dniu 28 stycznia w sali Domu Ludowego w Warzycach zaprezentowano Jasełka przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Warzycach, Sołtysa, Radę Sołecką oraz Radnych przy dużym wsparciu chóru Laurentii. Na spektakl przybyli tłumnie mieszkańcy wypełniając salę po brzegi. Blisko 20 aktorów przedstawiło historię narodzin Jezusa Chrystusa od zwiastowania, przez przybycie pasterzy, trzech króli, postępki złego Heroda, aż po czasy współczesne i drogę każdego człowieka do boskiej szopki. Pomiędzy poszczególnymi scenami chór odśpiewywał kolędy wprowadzając podniosły nastrój.  

(więcej…)