Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania źródeł ciepła innych niż węgiel

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
  3. kocioł olejowy

(więcej…)

83 rocznica wybuchu II Wojny Światowej

4 września 2022 r. na cmentarzu w lesie warzyckim odbyła się uroczysta Msza Święta za Ojczyznę i ofiary terroru hitlerowskiego, wraz z apelem poległych i uroczystym złożeniem kwiatów pod pomnikiem pomordowanych. Uroczystości uświetniły poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu Gminy Jasło, Szkoły Podstawowej  im. ks. Piotra Skargi
z Warzyc, a także występ chóru Laurentii oraz Orkiestry Dętej działającej przy GOK w Jaśle. Apel poległych odczytały zgromadzone na uroczystości Hufce Harcerskie. 

(więcej…)