Dożynki Gminne odbyły się 17 sierpnia w Jareniówce, a ich Starostami byli Pani Barbara Radowiecka i Pan Kazimierz Dziedzic. Rozpoczęły się Mszą św. w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej w Jaśle, której przewodniczył ks. Piotr Steczkowski kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie w koncelebrze ks. prałata Czesława Szewczyka i ks. kanonika Eugeniusza Królika.

Barwny korowód dożynkowy wraz z Kapelą  Trzcinicoki udał się na plac dożynkowy obok Domu Ludowego w Jareniówce. Podczas dożynek zaprezentowało się 18 delegacji wieńcowych niemal ze wszystkich sołectw gminy Jasło. 
– „Dożynki to jeden z najpiękniejszych dni w roku każdego rolnika. To święto plonów, radości i odpoczynku po ciężkiej pracy. Tradycyjnie w sierpniu podczas obrzędów dożynkowych chcemy Wam rolnikom – mieszkańcom wsi podziękować za trud włożony w zbiór plonów, którymi obrodziła ziemia. W tym dniu wszyscy z szacunkiem i uznaniem myślimy o Waszej pracy” – tymi słowami Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś dokonał otwarcia.  Dożynki swą obecnością zaszczycili: senator RP Alicja Zając, starosta jasielski Adam Pawluś z wicestarostą Stanisławem Pankiewiczem i członkami zarządu powiatu Grzegorzem Persem i Ryszardem Lisowskim, przewodniczący rady powiatu Robert Snoch wraz z radnymi rady powiatu, przewodniczący rady miejskiej Jasła Henryk Rak wraz z radnymi, sekretarz miasta Jasła Paweł Rzońca, radni rady gminy Jasło, sołtysi gminy Jasło, prezes Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych oraz prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego. W dalszej części odbyło się wspólne dzielenie chleba przygotowanego przez delegacje z poszczególnych miejscowości.
Na scenie zaprezentowali się: Kapela Ludowa Trzcinicoki, Orkiestra Dęta działająca przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Jareniówce. Rozstrzygnięto i wręczono nagrody w konkursie na „Najładniejszy ogród w gminie Jasło”. Gwiazdami wieczoru byli: zespół M-JAY oraz TOP GIRLS. Na zakończenie odbyła się dyskoteka z Trendy Radio oraz pokaz sztucznych ogni. Dożynki prowadził Adam Berkowicz.

Źródło: Gmina Jasło

 

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.