W ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Promocja literatury i czytelnictwa – priorytet 4  – Partnerstwo Publiczno – Społeczne  realizowany jest na terenie gminy Jasło przez  Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy oraz Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach projekt pod nazwą “Biblioteka otwarta dla Ciebie”. W ramach tego projektu zorganizowane zostały konkurs literacki i fotograficzny.

Partnerstwo Publiczno- Społeczne rozpoczęło realizację zadania od 1 lipca 2014 r. po podpisaniu umów partnerskich określających etapy i formę realizacji zadania.  Celem programu jest aktywizacja lokalnej społeczności wokół bibliotek publicznych gminy Jasło oraz wzmocnienie znaczenia instytucji kultury jako miejsca integracji lokalnych społeczności. Dofinansowanie zadania zostanie przeznaczone na realizację konkursów, cyklu warsztatów edukacyjnych tj. literackich, fotograficznych, rękodzielniczych i plastycznych dla mieszkańców gminy Jasło- Mówi koordynator zadania Pani Stanisława Ablewicz.

Zapraszamy do udziału w programie, szczegóły na plakatach informacyjnych oraz w GBP w Szebniach, filiach bibliotecznych w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach a także stronach internetowych gminy i GBP. Poniżej plakaty i regulaminy konkursów. 

unnamed

 Regulamin konkursu literackiego

unnamed (1)

Regulamin konkursu fotograficznego

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.