W dniu 11 listopada 2022 roku w Warzycach odbyło się Dyktando Patriotyczne pod Patronatem Wójta Gminy Jasło. Uczestnicy mogli wziąć udział w dwóch kategoriach. Klasy IV-VII szkoły podstawowej oraz kategorii “Open” dla uczniów klasy VIII i dorosłych. 

Teksty obu dyktand zostały przygotowane przez Panią Lidię Witkowską. Były wymagającymi tekstami, ale jak podkreślali sprawdzający, to nie trudne wyrazy stanowiły wyzwanie, bo na te uczestnicy zwracali szczególną uwagę, pułapką okazały się te prostsze wyrazy, szczególnie duże i małe litery, w których uczestnicy popełnili najwięcej błędów.

Dla każdego uczestnika Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Wsi Warzyce, które było organizatorem dyktanda, przygotowało upominki. Dla najlepszych czekały atrakcyjne nagrody z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Instytutu Pamięci Narodowej oraz ufundowane przez Gminę Jasło

W kategorii młodzieży klas IV-VII startowało 15 uczestników.  Warto tutaj nadmienić, że najwięcej było reprezentantów klasy IV, bo aż 6 osób.

Miejsce 1 Natalia Galej
Miejsce 2 Wiktor Andreasik
Miejsce 3 Łukasz Kulig (Klasa IV)

Natomiast w kategorii otwartej, w której, aż 30 osób zdecydowało się na sprawdzenie swoich umiejętności, wytypowano aż 5 osób, które popełniły tyle samo błędów i otrzymały równorzędne 

Miejsce 1 Izabela Maczuga, Małgorzata Bober, Monika Błasik, Wioletta Hap, Katarzyna Augustynek.

 Podczas poprawiania prac chór Laurenti pod batutą Pana Mateusza Gałuszki uświetnił wieczór koncertem pieśni patriotycznych.

Po ogłoszeniu wyników oraz rozdaniu nagród, nastapiła wspólna biesiada i śpiewanie pieśni patriotycznych.

Uczestnicy spotkania mogli korzystać z poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Warzycach.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.