W Warzycach odbyły się Gminne Obchody Narodowego Święta Niepodległości. Miejscem uroczystości patriotycznej był Kopiec Warzycki oraz szkoła podstawowa. W latach 1914 – 1921 z terenu wsi poległo blisko 40 mieszkańców. Ich pamięć uczczono okolicznościowym apelem pamięci, modlitwą oraz złożeniem kwiatów. 

Jak opisuje w swojej książce Stanisław Urban: Pomysłodawcą budowy kopca i tablicy pamiątkowej był Wincenty Pawlik, który nie dożył do chwili wspomnianej uroczystości. Tablica ze znakiem krzyża u góry, godłem poniżej oraz datami 1914 i 1921 po jego bokach, zawierała 38 nazwisk. Na dole umieszczono napis „Cześć poległym za Ojczyznę”. Prace prowadzone głównie przez strażaków i ich rodziny, a też tych, którzy utracili w wojnach swoich najbliższych, postępowały w dobrym tempie. Środki pieniężne pochodziły ze zbiórki wśród mieszkańców wsi, a nadto z darowizn przekazywanych przez rodaków z Ameryki. 

– […] Na niepodległość składało się dużo przyczyn oraz starań kilku pokoleń Polaków. Niepodległość wybuchła w sercach osób, które czuły się Polakami. Warto o tym pamiętać, bo bez historii jesteśmy o wiele ubożsi. […] – powiedział Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś.

Uroczystość uświetnił okolicznościowy program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Warzycach.

W obchodach wzięli udział: Wójt Gminy Jasło Wojciech Piękoś, Zastępca Wójta Gminy Jasło Henryk Motkowicz, Sekretarz Gminy Jasło Małgorzata Dubiel, Radny Rady Gminy Jasło Mariusz Augustynek, Radny Rady Gminy Jasło Andrzej Ostalecki, Sołtys wsi Edward Owsiak, Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Stanisław Gacek, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Warzycach Piotr Ochwat, Wikary parafii Warzyce ks. Mariusz Godek, Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego i Oświaty Piotr Sikora, dyrektorstwo Gminnego Ośrodka Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu, strażacy reprezentujący Ochotniczą Straż Pożarną z Gminy Jasło, Kompania Honorowa Jednostki Strzeleckiej 2091 im. gen. Józefa Hallera z Trzcinicy, poczet sztandarowy OSP Warzyce i OSP Osobnica oraz poczet Szkoły Podstawowej w Warzycach.

Zdjęcia i tekst Gmina Jasło

Źródło: https://www.gminajaslo.pl/aktualnosci/1038-gminne-obchody-narodowego-swieta-niepodleglosci.html

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.