Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego gminy Jasło

fotografia z przewodnika CATL Cyfrowe Archiwum Tradycji Lokalnej działające przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach będzie realizowało program Archiwa Społeczne w Polsce we współpracy z Fundacją Ośrodka KARTA w Warszawie.

Konkurs grantowy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Dziedzictwo kulturowe – Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego został pozytywnie zaopiniowany i pomoże w prowadzeniu archiwów społecznych. CATL i GBP otrzymała dofinansowanie w ramach  następujących rodzajów zadań:

1. Opracowanie cyfrowe kolekcji Wojciecha Breowicza, zdigitalizowanie 1000 dokumentów, rękopisów, fotografii, pierwszych czasopism chłopskich i umieszczenie na stronie archiwum oraz utworzenie katalogu zbiorów. Zakup dysków zewnętrznych i materiałów celem zabezpieczenia prawidłowego i przechowywania kolekcji pisarza.

2. Opracowanie cyfrowe kolekcji Michaliny Kurowskiej, zdigitalizowanie 1000 stron dokumentów i rękopisów poetki oraz dokumentacji fotograficznej, na której znajduje się wieloletni historia działalności społecznej autorki i KGW gminy Jasło.

Program pozwoli na zakup niezbędnych urządzeń i materiałów do przechowywania zasobów cyfrowych z zapewnieniem trwałości i bezpieczeństwa danych cyfrowych. Ułatwi również udostępnianie cyfrowych zasobów za pośrednictwem urządzeń multimedialnych, sieci rozległych (Internetu) oraz  poprzez portale internetowe.

W ramach współpracy Fundacji Ośrodka KARTA z bibliotecznymi archiwami powstał przewodnik Cyfrowych Archiwów Tradycji Lokalnej w Polsce dostępny w siedzibie GBP w Szebniach i jej filiach w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach.

Zapraszamy do współpracy z CATL i zapoznania się z opracowanymi zbiorami cyfrowymi na stroniehttp://szebnie.archiwa.org/ oraz na stronie   www.gbpszebnie.pl.

 GBP w Jaśle z/s w Szebniach

 Przewodnik CATLfotografia z przewodnika CATL

Kategorie: Biblioteka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.