Warzyce były własnością opactwa tynieckiego do czasu zniesienia opactwa przez rząd austriacki. Po zniesieniu należały do funduszu religijnego. W 1894 roku nabył Warzyce Władysław Rieger, zaś jak podają kroniki, w roku 1908 większość wsi była rozparcelowana.
Probostwo założyli Opaci tynieccy, prawdopodobnie w XIV wieku. Historyk Jan Długosz pisze w dziele “Liber beneficiorum diecoesis Cracoviensis”, że Warzyce w połowie XV wieku miały drewniany kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca.
W drugiej połowie XVIII wieku, ówczesny proboszcz, ks. Maciej Walentynowicz wystawił kościół murowany. Kościół ten był bardzo zawilgocony i groził zawaleniem. Został rozebrany w 1904 roku, a na jego miejscu postawiono nowy, murowany, obecny kościół. Jego budowniczym był ówczesny proboszcz, ks. Gracjan Szklarski. Architektem kościoła był inż. Adolf Kuhn ze Lwowa. Roboty prowadził majster bud. Józef Romanowski również ze Lwowa. Budowa w stanie surowym trwała 2 lata.
Uroczystego poświęcenia  kościoła, wraz z trzema dzwonami, dokonał ks. infułat Jakub Federkiewicz z Przemyśla w uroczystość odpustową Matki Bożej Różańcowej 7 października 1906 roku.
Kościół zbudowany jest w stylu neoromańskim, jednonawowy, z nawą poprzeczną, stanowiącą ramiona krzyża, sklepiony, z wieżą frontową. Długość kościoła wynosi 39 m, wysokość wieży 35 m, szerokość w nawie 11,5 m a w kapliczkach 19 m. Do prezbiterium przylega zakrystia 5 m długa i 4,65 m szeroka, zaś po drugiej stronie znajduje się loża kolatorska, o wymiarach 5 m na 1,75 m.
Ołtarz główny został zbudowany w 1920 roku za księdza Andrzeja Ostrowskiego, a boczne w 1933 roku za ks. Andrzeja Sołtysika. Wszystkie ołtarze wyrzeźbił P. Oryszczak z Sanoka.
W ołtarzu głównym znajduje się stary wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego.
W ołtarzu bocznym, po lewej stronie, znajduje się obraz Matki Bożej Bolesnej, o którym już w XVIII wieku pisano, że jest to obraz łaskami slynący.
W 1972 roku, za ks. Ludwika Bolka, kościół otrzymał nową polichromię. Wykonał ją artysta plastyk Zygmunt Wilgusz z Krakowa. W 1975 roku odrestaurowano kościół z zewnątrz oraz pomalowano wieżę i dach.
Od 1997 roku trwa generalny remont świątyni.
Proboszczowie Parafii Warzyce w XX/XXI w.
ks. Gracjan Szklarski
do 1909 r.
ks. Andrzej Ostrowski 1909 – 1932 r.
ks. Józef Sołtysik 1932 – 1940 r.
ks. Stanisław Biernat 1941 – 1955 r.
ks. Wojciech Lorenc 1956 – 1969 r.
ks. Antoni Nizioł 1969 – 1970 r.
ks. Ludwik Bolek 1970 – 1972 r.
ks. Czesław Korczykowski 1973 – 1991 r.
ks. Tadeusz Sabik 1992 – 2003 r.
ks. Kazimierz Brzyski od 2003 r.

Warzyce były własnością opactwa tynieckiego do czasu zniesienia opactwa przez rząd austriacki. Po zniesieniu należały do funduszu religijnego. W 1894 roku nabył Warzyce Władysław Rieger, zaś jak podają kroniki, w roku 1908 większość wsi była rozparcelowana.

Probostwo założyli Opaci tynieccy, prawdopodobnie w XIV wieku. Historyk Jan Długosz pisze w dziele “Liber beneficiorum diecoesis Cracoviensis”, że Warzyce w połowie XV wieku miały drewniany kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca.

W drugiej połowie XVIII wieku, ówczesny proboszcz, ks. Maciej Walentynowicz wystawił kościół murowany. Kościół ten był bardzo zawilgocony i groził zawaleniem. Został rozebrany w 1904 roku, a na jego miejscu postawiono nowy, murowany, obecny kościół. Jego budowniczym był ówczesny proboszcz, ks. Gracjan Szklarski. Architektem kościoła był inż. Adolf Kuhn ze Lwowa. Roboty prowadził majster bud. Józef Romanowski również ze Lwowa. Budowa w stanie surowym trwała 2 lata.

Uroczystego poświęcenia  kościoła, wraz z trzema dzwonami, dokonał ks. infułat Jakub Federkiewicz z Przemyśla w uroczystość odpustową Matki Bożej Różańcowej 7 października 1906 roku.

Kościół zbudowany jest w stylu neoromańskim, jednonawowy, z nawą poprzeczną, stanowiącą ramiona krzyża, sklepiony, z wieżą frontową. Długość kościoła wynosi 39 m, wysokość wieży 35 m, szerokość w nawie 11,5 m a w kapliczkach 19 m. Do prezbiterium przylega zakrystia 5 m długa i 4,65 m szeroka, zaś po drugiej stronie znajduje się loża kolatorska, o wymiarach 5 m na 1,75 m.

Ołtarz główny został zbudowany w 1920 roku za księdza Andrzeja Ostrowskiego, a boczne w 1933 roku za ks. Andrzeja Sołtysika. Wszystkie ołtarze wyrzeźbił P. Oryszczak z Sanoka.

W ołtarzu głównym znajduje się stary wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego.

W ołtarzu bocznym, po lewej stronie, znajduje się obraz Matki Bożej Bolesnej, o którym już w XVIII wieku pisano, że jest to obraz łaskami slynący.

W 1972 roku, za ks. Ludwika Bolka, kościół otrzymał nową polichromię. Wykonał ją artysta plastyk Zygmunt Wilgusz z Krakowa. W 1975 roku odrestaurowano kościół z zewnątrz oraz pomalowano wieżę i dach.

Od 1997 roku trwa generalny remont świątyni.

Proboszczowie Parafii Warzyce w XX/XXI w.

ks. Gracjan Szklarski do 1909 r.
ks. Andrzej Ostrowski 1909 – 1932 r.
ks. Józef Sołtysik 1932 – 1940 r.
ks. Stanisław Biernat 1941 – 1955 r.
ks. Wojciech Lorenc 1956 – 1969 r.
ks. Antoni Nizioł 1969 – 1970 r.
ks. Ludwik Bolek 1970 – 1972 r.
ks. Czesław Korczykowski 1973 – 1991 r.
ks. Tadeusz Sabik 1992 – 2003 r.
ks. Kazimierz Brzyski  2003 – 2018 r.
Ks. Mieczysław Piróg od 2018 r.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.