Historia szkolnictwa w Warzycach

W lipcu 2004 r. zniknął z krajobrazu Warzyc stary budynek szkoły liczący 104 lata i tzw. przybudówka, odsłaniając tym samym wspaniały gmach nowej szkoły. Spełniło się marzenie mieszkańców wioski dotyczące posiadania szkoły na miarę XXI wieku.

Warzyce długo nie miały szczęścia do nowej szkoły, której powstanie przesuwało się w czasie. Pierwszy społeczny komitet budowy zawiązał się na początku lat 70-tych, ale plany budowy upadły wraz z likwidacją powiatów i reorganizacją podziału administracyjnego kraju. W 1987 r. zawiązał się drugi społeczny komitet, który doprowadził do umieszczenia budowy szkoły w planie wojewódzkim na rok 1989.Wydarzenia tego i następnego roku spowodowały wykreślenie zadania z uwagi na brak środków inwestycyjnych. W 1993 r. zawiązał się z inicjatywy Komitetu Rodzicielskiego, Komitet Rozbudowy Szkoły. Dokumentacja powstała w Pracowni Projektowej „System” s.c. w Jaśle. Architektura jest autorstwa mgr inż. Arch. Tadeusza Dąbrowskiego, a rozwiązania konstrukcyjne opracował inż. Wiesław Jokiel. W dniu 5 maja 1994r. Urząd Rejonowy w Jaśle wydał pozwolenie na budowę. W okresie od marca do lipca 1996 r. wykonano prace geodezyjne.5 sierpnia 1996 r. Zakład Budowlano Montażowy „ Naftobudowa 3” przystąpił do niwelacji terenu i prac ziemnych. 14 września rozpoczęto wykopy pod ławy fundamentowe, a w pięć dni później przystąpiono do prac betoniarskich. Do 5 grudnia wykonano montaż ścian piwnic, drenaż opaskowy i obsypanie ścian zewnętrznych ziemią. W1997r. wykonano ściany fundamentowe w części niepodpiwniczonej, ułożono płyty podstropowe nad częścią podpiwniczoną, przystąpiono do prac murarskich w tej części obiektu.

Prace kontynuowano w 1998 r. kiedy to m.in. wzniesiono ściany zewnętrzne i część ścianek działowych pierwszej kondygnacji nadziemnej. W 1999 r. roboty przerwano, ale udało się zakupić od osób prywatnych 0,33 ha gruntu przylegającego do terenu szkolnego, z przeznaczeniem na plac sportowy.

W kwietniu 2000 r. inwestor, Urząd Gminy w Jaśle. Rozstrzygnął konkurs na dokończenie budowy szkoły przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Jaśle. W maju wykonawca przystąpił do kontynuowania prac. Realizowany obiekt przypomina z lotu ptaka literę „ L”. Można w nim wydzielić dwie części. W bloku dydaktycznym mieści się 8 sal lekcyjnych, zaś w części drugiej sala gimnastyczna z zapleczem, dodatkowa izba lekcyjna oraz biblioteka z czytelnią. Blok dydaktyczny został przekazany do użytku przed 1 września 2004 roku. Dzień 1 września 2005 r. na długo zapisze się w pamięci wszystkich mieszkańców wioski, gdyż to właśnie tego dnia nastąpiło uroczyste oddanie do użytku obiektu szkolnego w Warzycach. Młodzież rozpoczęła naukę pięknym i nowoczesnym budynku, w części dydaktycznej. Pod koniec stycznia prace wykończeniowe w drugiej części budynku zakończono. Młodzież otrzymała do swojej dyspozycji upragnioną salę gimnastyczną

Dnia 1 czerwca 2005 r. odbyło się poświęcenie nowego obiektu.


Kalendarium:

1513 – pierwsza wzmianka o istnieniu szkoły parafialnej w Warzycach

1865 – powstanie szkoły trywialenj

1873 – początek działalności szkoły ludowej jednoklasowej

1866 – utworzenie jednoklasowej szkoły ludowej

1899 – rozpoczęcie budowy szkoły w Warzycach z inicjatywy właściciela wsi Władysława Riegera

1900 – uroczyste poświęcenie nowego budynku szkolnego złozonego z dwóch sal lekcyjnych i mieszkania nauczyciela, przez ks. Gracjana Szklarskiego

1953 – 1955r. – remont i rozbudowa szkoły o dwie nowe sale lekcyjne

1958 – elektryfikacja wsi, w tym obiektów szkolnych

1994 – wydanie pozwolenia na budowę nowej szkoły przez Urząd Rejonowy w Jaśle

1996 – właściwe rozpoczęcie prac budowlanych przez Zakład Budowlano – Montażowy “Naftobudowa 3” w Jaśle

2000 – kontynuowanie budowy przez Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego w Jaśle

2004 – oddanie do użytku jednego bloku dydaktycznego

2005 – zakończenie budowy obiektu szkolnego


Dyrektorzy szkoły od 1940 r.

1942 – 1944 – Edward Dobraszak

1945 – 1947 – Adam Droździewicz

1947 – 1950 – Kazimierz Husar

1950 – 1953 – Janina Kleczkowska

1953 – 1991 – Władysław Mróz

1991 – 2006 – Antoni Styczyński

2006 – nadal – Piort Ochwat

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.