26.10.2019 r. w Domu Ludowym w Warzycach dzięki staraniom Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce odbyło się “I Forum Ekonomii Społecznej w Gminie Jasło”. Inicjatywa została zrealizowana przez Stowarzyszenie dzięki otrzymanemu grantowi w ramach projektu “Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Forum było czasem spotkania się w gronie społeczników, którzy mieli okazję lepiej poznać, zintegrować, nawiązać partnerstwa, ale i nabyć potrzebną wiedzę istotną w codziennej działalności. Szkolenie z zakresu ekonomizacji organizacji pozarządowych oraz pozyskiwania środków zewnętrznych przeprowadził Pan Artur Gluziński – wieloletni pracownik Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec z zakresu współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi i autor książek o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Wszystkie przybyłe na Forum organizacje zaprezentowały swój dorobek oraz mogły usłyszeć dobre przykłady przedstawione przez spółdzielnie socjalne: Fabryka Marzeń Ceramika z Warzyc, “Mądra Koza” z Daliowej – Gmina Jaśliska i Fundację Rozwoju Społeczności Lokalnej “CARPE DIEM” z Sowiny.

Forum swoją obecnością zaszczycili Wójt Gminy Jasło a zarazem Prezes Stowarzyszenia Parafii Szebnie “Dziedzictwo”- Pan Wojciech Piękoś, Wicestarosta Jasielski Pan Stanisław Pankiewicz, Pan Maciej Kunysz – Przewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego, członek Krajowej Rady Działalności Pożytku Publicznego jak i również Prezes Stowarzyszenia „Ekoskop” z Rzeszowa. Gościliśmy również Pana Krzysztofa Głąba, przedstawiciela Podkarpackiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej który przybliżył działalność ośrodka oraz realizowane programy.

Na zakończenie „I Forum Ekonomii Społecznej w Gminie Jasło” przygotowano i podpisano wniosek o powołanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, który został już złożony w Urzędzie Gminy Jasło.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.