Gmina Jasło informuje o dalszym naborze wniosków o dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła w domach prywatnych na kotły gazowe i na kotły na biomasę klasy 5 

Gmina Jasło informuje o dalszym naborze wniosków o dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła w domach prywatnych na kotły gazowe i na kotły na biomasę klasy 5, prowadzonym  w ramach realizowanego projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”,  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Jaśle w Biurze Obsługi Klienta (parter) do czasu uzupełnienia brakującej liczby wniosków.

 Celem projektów jest umożliwienie właścicielom budynków pozyskania do 85% kosztów kwalifikowanych dofinansowania na wymianę starego pieca opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła (kotły gazowe i kotły na biomasę – pelet).

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z projektem umowy uczestnictwa w projekcie, regulaminem oraz pobrać niezbędne dokumenty. Wypełnioną deklarację udziału w projekcie wraz z ankietą mieszkańca oraz pozostałymi dokumentami (jeżeli dotyczy) będzie można składać w urzędzie gminy w Biurze Obsługi Klienta.

Ocena wniosku sporządzona zostanie w oparciu o kryteria punktowe zawarte w regulaminie.  W przypadku pozytywnej oceny wniosku, gmina zakwalifikuje do projektu dodatkowe osoby w ilości wynikającej z uzgodnień z dotującym.

Źródło: https://www.gminajaslo.pl/pl/aktualnosci/wazne-informacje/informacja-3584.html

Kategorie: Ogłoszenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.