W związku z podjęciem przez Radę Gminy Jasło uchwały o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r. należy złożyć ponownie deklarację wg nowego wzoru. 


Pliki do pobrania:

  • Uchwała Nr XLVII/324/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności pobierz
  • Uchwała Nr XLVII/325/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  pobierz
  • Uchwała Nr XLVII/326/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Jasło pobierz

OPŁATA ZA ODPADY KOMUNALNE

Rada Gminy Jasło ustaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014 r. z terenów zamieszkałych w wysokości  ( niezależnie od ilości wystawionych worków ):

► 10,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbiórki nieselektywnej,
►   5,00 zł miesięcznie od osoby w przypadku zbiórki selektywnej.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenów, na których nie zamieszkują mieszkańcy (t.j. domy ludowe, budynki świetlicowe, budynki rekreacyjne, OSP, cmentarze, ośrodki zdrowia, szkoły, podmioty gospodarcze, budynki w budowie, itp.)  nie uległy zmianie i wynoszą:

1) w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny:

►   16,00 zł za pojemnik o pojemności 110/120 litrów,
►   30,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,
►   92,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów,
► 430,00 zł za kontener o pojemności 6m³ lub 7m³.

2) w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny:

►     8,00 zł za pojemnik o pojemności 110/120 litrów,
►   15,00 zł za pojemnik o pojemności 240 litrów,
►   46,00 zł za pojemnik o pojemności 1100 litrów,
► 215, 00 zł za kontener o pojemności 6m³ lub 7m³.

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia na rzecz Gminy Jasło opłat za gospodarowanie odpadami w Kasie Urzędu Gminy Jasło, u sołtysów bądź przelewem lub pocztą na rachunek Gminy Jasło: 58 1050 1458 1000 0012 0270 5560.

Odbiorca: Gmina Jasło, ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło.
Tytułem:   Opłata za odpady komunalne.

TERMINY PŁATNOŚCI

►  za styczeń, luty, marzec do 15 marca
►  za kwiecień, maj, czerwiec do 15 maja
►  za lipiec, sierpień, wrzesień do 15 września
►  za październik, listopad, grudzień do 15 listopada

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.