W związku ze zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie 6 września 2019 roku, obowiązkiem właściciela nieruchomości jest zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jasło oraz obowiązującymi zasadami segregacji – pobierz treść

Deklaracja – DOK o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – pobierz treść

Źródło:https://www.gminajaslo.pl/pl/aktualnosci/wazne-informacje/informacja-odpady-komunalne-.html 

Kategorie: Ogłoszenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.