O B W I E S Z C Z E N I E
WÓJTA   GMINY   JASŁO
z  dnia  25 września 2013  roku

        W sprawie informacji o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jasło  w dniu 17 listopada 2013 r.
Wójt Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jaśle dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Jasło w dniu 17 listopada 2013 r.
wybory
Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej:
Urząd Gminy Jasło: ul. Słowackiego 4
pok nr 103 tel. 13 443 66 69
Wójt Gminy
Stanisław Pankiewicz
Żródło: www.gminajaslo.pl
Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.