Biblioteki spełniają istotną funkcję społeczną polegającą na gromadzeniu spuścizny kulturalnej i historycznej zapisanych na kartach książek, czasopism oraz w formie elektronicznej. Do biblioteki udajemy się po to aby wypożyczyć potrzebne książki, skorzystać z różnego rodzaju dokumentów na miejscu,  uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, spotkać autora książek lub skorzystać z bezpłatnego Internetu. Jednym z zasadniczych obowiązków Bibliotek Gminy Jasło jest gromadzenie wszelkich  dokumentów dotyczących naszej gminy i ziemi jasielskiej. Są to zarówno materiały w ujęciu historycznym, jak i współczesnym. Biblioteka gromadzi dokumenty życia społecznego od lat 80 XX wieku.
Z wypożyczalni, czytelni i pracowni internetowych Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jaśle z/s w Szebniach i jej Filiach w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach w 2011 roku skorzystało  21 433  osób, wypożyczono  27 414 książek, 5 526 czasopism, udzielono 5 897 informacji, z Internetu skorzystało 9 522 mieszkańców. W ramach edukacji kulturalno – oświatowej zorganizowano 274 imprezy czytelnicze w tym: spotkania autorskie, warsztaty literackie i plastyczne, lekcje biblioteczne,  warsztaty regionalne i dziennikarskie, w których łącznie wzięło udział 2 997 osób.  Najczęściej wypożyczane były  lektury szkolne, literatura piękna, literatura dla dzieci
i młodzieży, podręczniki dla szkół średnich i studentów, poradniki, książki o regionie jasielskim,  e- booki, lektury szkolne na nośnikach elektronicznych.

Najmłodsi czytelnicy z grupy wiekowej od 4 -15 lat wypożyczyli 11 131 książek tj.  bajki, lektury szkolne, książki przygodowe, fantastyczne i podróżnicze, czasopisma dla dzieci oraz 259 filmów.  Najmłodsi czytelnicy biblioteki wypożyczają również  „książki mówione”, z których największą popularnością cieszą się takie jak: „Pan Kuleczka” – W. Widłak, „Śpiewająca lipka – Bajki Słowian Zachodnich”, „Bajki terapeutyczne” – M. Molicka, „Pettson i Findus” – S. Nofdqvist oraz J.B. Singe – „Opowiadania dla dzieci”. Duże zainteresowanie wzbudzają także filmy historyczne dla dorosłych czytelników “Ostatnia Szarża – Lance do boju szable w dłoń – Nie masz pana nad ułana – Zostały tylko ślady  kopyt”, “Nikifor”, “Epitafium”, “Jasło oskarża”, „Dźwięki Peerelu – Historia z Karty”, „Aktor”, „Kołyma – Historia z Karty”, „Miejsca pamięci II wojny światowej” i „Historie bliskie”.

W naszych bibliotekach odbywają się stałe cykle zajęć czytelniczych i warsztatowych prowadzonych w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” i „Gmina Jasło czyta dzieciom”.  Zajęcia cieszące się dużym zainteresowaniem dzieci i młodzieży to: „Akademia ginących zawodów”, „Zabawy ze sztuką”, „Piątkowe hece w bibliotece”, „Urodziny książkowego Misia”, „Festyn czytelniczy” , „Idzie jesień wieś gminna niesie”, „Spotkanie z baśnią”, „Mikołajki z Mikołajkiem”, „Pożyteczne ferie”, „Wakacje z biblioteką”, „Klub Moli Książkowych” oraz „Szebieńskie zadumania nad prozą”.  Za cykl zajęć z edukacji czytelniczej dla najmłodszych pt. „Gmina Jasło czyta dzieciom” po raz kolejny otrzymaliśmy wyróżnienie od Fundacji ABC XXI oraz od Fundacji Ośrodka Kart za gromadzenie archiwaliów w Cyfrowym Archiwum Tradycji Lokalnej, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  za program dobrych praktyk w działalności biblioteki oraz od Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej otrzymaliśmy wyróżnienie za pasję i zaangażowanie w edukacyjny proces planowania strategicznego „Biblioteka – Miejsce aktywne”.
Przy GBP działa Młodzieżowy Klub Dyskusyjny skupiający czytelników w wieku od 8 – 15 lat spotykających się raz w miesiącu i dyskutujących nad przeczytana książką.
W 2011 roku biblioteki gminy Jasło zrealizowały 7 zadań projektowych, na które GBP otrzymała dofinansowanie do nowoczesnego oprogramowania, warsztatów dziennikarskich, warsztatów plastycznych i literackich, teatralnych, zakupu nowości wydawniczych, Internetu oraz archiwum cyfrowego na kwotę – 68 000,00 zł .
Pracowników GBP cieszy fakt powstania  i rozwoju Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej utworzonego w 2011 roku, którego celem jest gromadzenie źródeł informacji z różnych dziedzin wiedzy a dotyczących naszego regionu oraz ich klasyfikowanie, przechowywanie i udostępnianie w formie elektronicznej i tradycyjnej. Do osiągnięć Zespołu CATL należy digitalizacja fotografii, dokumentów archiwalnych, rękopisów, odznaczeń, dyplomów oraz wielu innych stanowiących dziedzictwo kulturowe regionu jasielskiego. W sumie CATL zeskanował, zgromadził i opublikował prawie 1800 dokumentów.
W ramach działalności wydawniczej ukazały się drukiem następujące wydawnictwa: „Wesołe historie z pszczelego ula”- Z. Macek, „Bajka o kaczorku Nadymusku”- I. Gomułki, „Spragnieni ciszy” – R. Kolanko, „Dzień Matki w Powiecie Jasielskim – I Konkurs Literacki” oraz „Trzy etapy – Pamiętniki” W. Breowicza.
Gościliśmy na spotkaniach autorskich w naszych bibliotekach pisarzy: G. Kasdepke, J. Horodecka – Wieczorek, A. Niemirski, Z. Macek, R. Kolanko, M. Tomasik, M. Gubała, M. Bielamowicz i M. Majchrowicz, misjonarza- T. Podrazika, rzeźbiarza – J. Wróbla oraz twórców regionalnych, dziennikarzy TV, radiowych i portali internetowych.
Pracownicy naszych bibliotek nie zapominają o tradycjach i zwyczajach ludowych. Współpracują z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami, czerpiąc mądrość dla przyszłości z doświadczeń starszych pokoleń.
Zapraszamy do naszych bibliotek gdzie można wypożyczyć książkę i e -booki, skorzystać z bezpłatnego Internetu, posłuchać muzyki, obejrzeć film, spotkać znanych autorów książek, jak również wziąć udział w warsztatach edukacyjnych rozwijając swoje ukryte talenty.
S. Ablewicz – GBP w Jaśle z/s w Szebniach

Kategorie: Biblioteka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.