Czytanie uzależnia

Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.” 

                (Kornel Makuszyński)

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach i jej Filie w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach pełnią funkcję ogólnodostępnych bibliotek publicznych, które służą popularyzacji wiedzy, oświaty i kultury wśród mieszkańców gminy Jasło. 

Rolą naszych bibliotek jest dbanie o użytkownika, zaspokajanie jego potrzeb intelektualnych, emocjonalnych, naukowych oraz rozwijanie zdolności pisarskich, artystycznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży. Biblioteka życzliwa, spełniająca oczekiwania użytkowników przy zakupie nowości wydawniczych, fachowo wykorzystująca wiedzę zawodową i dostępny warsztat informacyjny do upowszechniania czytelnictwa wśród mieszkańców gminy to nasz główny cel i priorytet.

Gromadzimy zbiory do Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA, którego celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego naszej gminy oraz działalność edukacyjna i wydawnicza.

Zbiory biblioteczne wraz z ewidencją czytelniczą, elektronicznym rejestrem użytkowników od czterech lat opracowywane są w programie  MAK+.

 Z oferty i zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach i jej Filiach w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach w 2018 roku skorzystało  31 131 osób.                     Wypożyczono  29 310 książek, 1669 czasopism, udzielono 3 618 informacji,  z Internetu skorzystało  tutaj  4 247 mieszkańców, a ze zbiorów cyfrowego archiwum 546 os.

W ramach promocji czytelnictwa zorganizowano 441 imprez, w tym: spotkania autorskie, warsztaty literackie i  plastyczne, lekcje biblioteczne,  warsztaty regionalne, przeglądy artystyczne, konkursy, w których łącznie wzięło udział 5 741 osób. Od wielu lat GBP bierze udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych tj. „Narodowe Czytanie”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”, „Noc Bibliotek”, „Mała książka- Wielki człowiek” i „Wielokulturowa pamięć dni minionych”.

Księgozbiory biblioteczne wzbogaciły się o nowości wydawnicze w liczbie 1218 wol. Z dotacji gminy – 813 wol. oraz z programu MKiDN „Promocja czytelnictwa” w ilości 289 książek. Otrzymaliśmy też dary czytelnicze w liczbie -116 wydawnictw. Na zakup księgozbiorów do naszych bibliotek wydaliśmy ponad 24 166,85 zł.

Biblioteki prowadzą stałe cykle zajęć czytelniczych i warsztatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników.

Nasze placówki odwiedzili następujący goście: Zofia Macek, Maria Tomasik, Rozalia Kolanko, Edyta Zarębska, Bogdan Miszczak, Teatr Urwis, Teatr Maska z Krakowa, Zespół Pogórzanie, Zespół Jak to dawniej stroiło, dr Joanna Potaczek i wielu innych znakomitych gości.

W 2018 roku biblioteki gminy Jasło zrealizowały 5 zadań projektowych, na które GBP pozyskała dofinansowanie z MKiDN, Instytutu Książki, Biblioteki Narodowej, dofinansowanie do program Wolontariat- Od czytania do programowania! Budujemy mosty między pokoleniami!. Inicjatorami programu byli Wolontariusze Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga w Warszawie. W ramach programu pozyskaliśmy kilka czytników ebooków PocketBook z aplikacją Legimi. Zrealizowano programy MKiDN „Promocja Czytelnictwa-Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, „Partnerstwo dla Książki” oraz zadanie  To Ty wybierasz – budowa 5 domków wolnego dostępu do książek na łączną kwotę 41 899,08 zł.

Nie zapominamy o tradycjach i zwyczajach ludowych. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami, organizacjami, stowarzyszeniami, szkołami, muzeami, telewizją, wydawnictwami regionalnymi, jak również z twórcami i pisarzami regionalnymi.

Nadal czytelnicy nas odwiedzają i dużo czytają!  Dziękujemy!

Zapraszamy do skorzystania z propozycji czytelniczych bibliotek publicznych gminy Jasło. Pamiętajmy też, że dziś biblioteka to nie tylko miejsce wypożyczania książek.

To miejsce kulturalne, miejsce spotkań  i  rozwoju społecznego, gdzie kultura, sztuka i nauka koegzystują na jednej płaszczyźnie.

GBP  w Jaśle z/s w Szebniach

Kategorie: Biblioteka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.