t19  „Pokolenie, które ignoruje historię

             nie ma przeszłości – ani przyszłości.”

Te słowa stały się mottem przewodnim uroczystych obchodów Święta Szkoły połączonych z odznaczeniem sztandaru Zespołu Szkół w Warzycach medalem PRO MEMORIA. Wszyscy zgromadzeni na szkolnej sali gimnastycznej przyglądali się tym słowom i zapewne niejeden z uczestników rozważał ich treść i znaczenie.  Dla nas, nauczycieli były one szczególnie ważne i wymowne z dwóch powodów:

 

  • po pierwsze – uroczystości związane z obchodzonym w cyklu trzyletnim Świętem Szkoły są zawsze okazją do przeprowadzenia szczególnej lekcji patriotyzmu lokalnego, jaką możemy zafundować naszym uczniom, społeczności lokalnej oraz zaproszonym gościom. Tym razem dodaliśmy jeszcze jeden pierwiastek patriotyczny – medal PRO MEMORIA, który przyznawany jest za zasługi w utrwalaniu pamięci o tych, którzy oddali życie za Ojczyznę szczególnie w czasie II wojny światowej.
  • po drugie – przyjazd do naszej szkoły delegacji z zaprzyjaźnionej szkoły w Biskowiczach na Ukrainie stał się również okazją do podjęcia próby przełamania stereotypowego myślenia o stosunkach polsko – ukraińskich, bo jak mówią słowa piosenki: „i w Was i w nas ta sama płynie krew…”.

Uroczystości rozpoczęły się w piątek, 11. października, kiedy do Zespołu Szkół w Warzycach dotarła szczęśliwie delegacja nauczycieli i uczniów z Biskowicz. Wieczorem spotkaliśmy się przy wspólnej kolacji z władzami Gminy, lokalnego środowiska oraz przedstawicielami Rady Rodziców. Ten wspólnie spędzony czas wykorzystaliśmy na rozmowy podsumowujące naszą dotychczasową współpracę oraz poczyniliśmy pewne plany dotyczące wyjazdu naszych uczniów na Ukrainę.

Kulminacyjnym punktem obchodów Święta Szkoły była sobota, 12. października. Rozpoczęliśmy uroczyste świętowanie o godz. 13.00 mszą świętą w kościele parafialnym w Warzycach. Po mszy udaliśmy się do szkoły. Na sali gimnastycznej powitał zebranych Dyrektor, Pan  Piotr Ochwat. Następnie został wprowadzony sztandar Zespołu Szkół w Warzycach z wyeksponowanym medalem PRO MEMORIA oraz sztandar Ochotniczej Straży Pożarnej w Warzycach i odśpiewany hymn państwowy. W następnej  kolejności Kurator Oświaty, Pan Antoni Wydro odznaczył Medalem Komisji Edukacji Narodowej Panią Małgorzatę Szpak – Materowską oraz Pana Antoniego Styczyńskiego – nauczycieli Zespołu Szkół w Warzycach. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Jasło, Pan Stanisław Pankiewicz. Jako ostatni w tej części przemawiał Pan Witold Świdrak, Prezes Jasielskiego Koła Światowego Związku Żołnierzy AK. Na zakończenie odśpiewaliśmy hymn szkoły i poczty sztandarowe zostały wyprowadzone.

Druga część uroczystości została poświęcona osobie księdza Piotra Skargi, patrona naszej szkoły. Składała się z prezentacji multimedialnej opowiadającej o życiu i działalności tego polskiego kaznodziei, urozmaiconej popisami wokalnymi chóru szkolnego oraz wokalistów, laureatów konkursu: „Ksiądz Piotr Skarga – Patron Zespołu Szkół w Warzycach”, który odbył się 4. października w naszej szkole.

Na początku części artystycznej zaprezentowała się Ilona Jędryczka, uczennica Zespołu Szkół w Trzcinicy, w pieśni „Taki kraj”. Następnie uczniowie naszej szkoły z klasy II i III szkoły podstawowej  wykonali  krakowiaka, do którego choreografię przygotowały Pani Jadwiga Nowak i Pani Barbara Maczuga. Podziwialiśmy popisy wokalne Oliwii Hap, uczennicy Zespołu Szkół w Szebniach, która wykonała piosenkę „Ojczyzna”. Chór szkolny, pod kierunkiem Pani Wioletty Zygmunt, wyśpiewał wzruszając do łez zebranych trzy pieśni: „Białe róże”, „Ojczyzno ma”, „Niepodległa, niepokorna”. Na zakończenie tej części uroczystości uczniowie klasy III gimnazjum zaprezentowali się w polonezie, do którego choreografia była również autorstwa Pani Wioletty Zygmunt.

Po części artystycznej przyszedł czas na przemówienia zaproszonych gości. Głos zabrał Pan Bogdan Rzońca, Poseł na Sejm RP, po nim Kurator Oświaty, Pan Antoni Wydro, a jako trzeci Pan Jan Klimkiewicz, Prezes Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, oddział w Jaśle. Następnie Dyrektor poprosił o kilka słów do zebranych naszego gościa z Ukrainy, dyrektorkę szkoły w Biskowiczach, Panią Halynę Dombrovą.  Po jej wystąpieniu uczniowie z Biskowicz zaprezentowali się w krótkim występie artystycznym.

Na zakończenie części oficjalnej obchodów Święta Szkoły Aleksandra Brągiel, uczennica Szkoły Podstawowej Nr 2 w Osobnicy, wykonała utwór „Dziwny jest ten świat”.

Po tej części wszyscy zaproszeni goście udali się do Domu Ludowego na uroczysty obiad.

Wieczorem odbyła się dyskoteka dla uczniów naszej szkoły i gości z Ukrainy.

Zakończenie obchodów Święta Szkoły miało miejsce w niedzielę, 13. października, kiedy to przyszedł czas, by pożegnać naszych gości z Ukrainy. Nie obeszło się i tym razem bez wzruszeń, ukradkiem wycieranych łez i zapewnień, że niedługo znów się spotkamy. Po pożegnalnym obiedzie delegacja z Biskowicz udała się w drogę na przejście graniczne w Medyce.

Nauczyciele Zespołu Szkół w Warzycach po raz kolejny udowodnili, że są zgranym zespołem, który potrafi zdziałać cuda. W dniu ICH święta, 14.  października – Dnia Komisji Edukacji Narodowej życzę wszystkim, aby pozytywna energia, zapał i chęć przenoszenia gór i uszczęśliwiania świata nigdy ICH nie opuściła.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!!!

Tekst i zdjęcia: ZS Warzyce


1 komentarz

Misirk · 09-07-2016 o 18:28

To nie szkoła tylko budynek gdzie dzieci uczą się a potem i nie są doseniane wręcz narażają na egzaminy dodatkowe w ostatnim dniu nauki

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.