Gmina Jasło informuje, że zostaje wznowiony nabór na montaż kolektorów słonecznych na domach mieszkalnych, w ramach projektu pn. „Instalacja systemów energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej oraz domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki”, współfinansowanego ze środków szwajcarskich.

Gmina przewiduje wykonanie około 50 dodatkowych instalacji.

Wnioski można składać w siedzibie Urzędu Gminy pok. 208 od dnia 4.07.2016 r. (poniedziałek) od godz. 8.00.

Wnioski będą rozpatrywane w kolejności ich wpłynięcia.
Formularz wniosku, wzór umowy i regulamin projektu na stronie Urzędu Gminy:

    Stanisław Pankiewicz
Wójt Gminy Jasło
Źródło: Urząd Gminy Jasło
Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.