W dniu 23 października 2021 r., na świetlicy w Warzycach, po raz kolejny odbył się
konkurs muzyczny zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Brzyściu.
Wzięło w nim udział 13 uczestników z różnych miejscowości z terenu Gminy Jasło, którzy
wykonali przygotowane przez siebie utwory. Uczestników konkursu oceniało jury w składzie: Pani Lucyna Szarek-Kmieć –
nauczyciel muzyki, Pani Monika Twarduś – nauczyciel muzyki w I LO, dyrygent chóru oraz
Pan Edward Owsiak – sołtys wsi Warzyce.
Jury przyznało nagrody w dwóch kategoriach wiekowych:
kategoria I – od 5 lat – 10 lat
kategoria II – od 11 lat – 15 lat.
W I grupie wiekowej, tj. od 5 – 10 lat, najwyższe wyniki uzyskały niżej wymienione
artystki:
I miejsce – Daria Szafarz – Szebnie
II miejsce – Zuzanna Gacek – Warzyce
III miejsce – Lenka Orzechowska – Warzyce.
W II grupie wiekowej, tj. od 11 – 15 lat, jury nagrodziło kolejne artystki:
I miejsce –Weronika Twarduś – Warzyce
II miejsce –Weronika Kaczor – Szebnie
III miejsce – Milena Juszczyk – Szebnie
Ponadto jury przyznało trzy wyróżnienia w I grupie wiekowej dla: Mikołaja Osika z
Szebni, Mileny Skrzyszowskiej z Niepli oraz Seweryna Górskiego z Warzyc. W drugiej
kategorii wiekowej wyróżnienie otrzymała Emilia Kiszka z Warzyc.
Uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni słodkimi upominkami oraz dyplomami.
Zorganizowany w świetlicy w Warzycach konkurs pokazał bardzo wysoki poziom
umiejętności wokalnych uczestników. Członkowie jury, podsumowując zmagania artystów,
podziękowali im za swoistą ucztę duchową, której doświadczyli, słuchając wykonywanych
utworów. Przygotowany repertuar był bardzo różnorodny i odzwierciedlał możliwości
głosowe każdego artysty.
Dziękuję za udział w konkursie wszystkim – dzieciom, ich opiekunom, jury i już dziś mam
nadzieję, że spotkamy się za rok. Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu i zachęcam
wszystkich do rozwijania wokalnych talentów.

Jadwiga Zając

Kategorie: Świetlica

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.