Gmina Jasło dołączyła do akcji LISTY DLA ZIEMI, największej akcji edukacji ekologicznej w Polsce, w której uczestniczy prawie 200 tysięcy młodych osób i ich rodzin.

Wójt Gminy Jasło organizuje konkurs wśród chętnych uczniów klas od 1 do 6  szkół podstawowych na terenie Gminy Jasło.

pobierz regulamin

Konkurs dotyczy działań ekologicznych dla czystego powietrza na Ziemi. Realny problem czystego powietrza pojawił się wśród nas w związku z niską emisji. Drobny pył zawieszony (PM 10 i PM 2,5) powstający np. podczas palenia odpadów w piecach, zanieczyszczenia ulic smogiem dostaje się do naszych płuc i powoduje śmierć.Głównym elementem akcji jest pisanie tematycznych listów przez młodych ludzi, kierowanych do dorosłych. Pisanie listów poprzedzone jest lekcjami tematycznymi w szkołach. Po napisaniu listów dzieci przekażą je dorosłym (rodzicom, dziadkom) i razem podejmą się prostych działań ekologicznych. W ten sposób dzieci będą edukować dorosłych, a akcja dotrze do kolejnych uczestników. Listy będą indywidualnymi pracami dzieci, ale zawierać będą proste informacje merytoryczne dotyczące działań, które można zrealizować w każdym domu. W listach dzieci namawiają dorosłych do działań proekologicznych.

W konkursie autorzy najciekawszych listów, ocenianych w zakresie estetyki, innowacji, pomysłu, a także prostoty przedstawionego działania zostaną nagrodzeni nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Gminę Jasło.
Powodzenia!

Gmina Jasło
plakat_listy_dla_ziemi_2017-m
Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.