promemoria_126 września 2013 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbyła się konferencja dotycząca 150. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.Wzięli w niej udział kombatanci, samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, nauczyciele i uczniowie podkarpackich szkół. Wśród zaproszonych znalazł się Poczet Sztandarowy Zespołu Szkół w Warzycach oraz Wójt Gminy Jasło, Pan Stanisław Pankiewicz i Dyrektor Zespołu Szkół w Warzycach, Piotr Ochwat.Konferencja w Rzeszowie wpisała się w organizowane w całej Polsce obchody roku 2013 jako roku pamięci o Powstaniu Styczniowym i jego bohaterach.

Była ona połączona z wręczeniem przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Bronisława Komorowskiego odznaczeń a także patentów i medali przyznanych kombatantom, instytucjom oraz osobom zasłużonym.

Uroczystego wręczenia medali dokonali wspólnie Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Jan Stanisław Ciechanowski oraz Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Tadeusz Pióro. Zespół Szkół w Warzycach został oznaczony medalem „Pro Memoria”.

Medal przyznaje się za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci o ludziach i czynach w walce o niepodległość Polski podczas II wojny światowej i po jej zakończeniu.

Jest to kolejne wyróżnienie Szkoły w Warzycach za wychowanie dzieci i młodzieży w duchu patriotyzmu i pielęgnowanie pamięci o chlubnej przeszłości Naszej Ojczyzny.

Należy przy tej okazji wspomnieć, że w 1998 r. Szkoła Podstawowa w Warzycach została oznaczona medalem „Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej”,  a w 2008 r. Związek Inwalidów Wojennych RP – Zarząd Oddziału w Jaśle przekazał Zespołowi Szkół w Warzycach opiekę nad Kopcem Warzyckim.

ZS Warzyce

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.