To już czwarte spotkanie z osobami niepełnosprawnymi z gminy Jasło zorganizowane, jak co roku, przez Stowarzyszenie Miłośników Pogórza Jasielskiego przy wsparciu Gminy Jasło. W tym roku termin realizacji projektu wypadł na 8-go grudnia. Jest to okres mikołajkowo – świąteczny, więc organizatorzy realizowali projekt pod hasłem „Mikołajki w klimacie góralskim”.

Jak wynika z hasła, były prezenty a na część artystyczną SMPJ zaprosiło kapelę góralską oraz parę tancerzy, którzy pokazali stroje oraz tańce góralskie.

Spotkanie otworzył prezes SMPJ Bogusław Banaś, powitał uczestników oraz zaproszonych gości –   Wójta Wojciecha Piękosia, Z-cę Wójta Henryka Motkowicza  oraz  Stanisława Pankiewicza. Na spotkaniu obecni byli też radni:  Renata Brągiel,  Piotr Wilk,   Mariusz Augustynek i   Konrad Marek.

Cześć artystyczną rozpoczęło trio  pochodzące z okolic Jasła z przedstawieniem liryczno – muzycznym. Wiersze oraz piosenki mówiące o zwierzętach, ptakach i przyrodzie, która nas otacza, były wykonane w gwarze pogórzańskiej.

W trakcie spotkania oprócz paczek przewidzianych dla uczestników zostało przeprowadzonych kilka konkursów z nagrodami. Zaproszeni goście z Zakopanego, przeprowadzili wykład  jak się wykonuje oscypka. Po zakończeniu wykładu można było spróbować owczego sera.
Jak co roku zainteresowanie było bardzo duże, a  kapela  góralska z Rytra FOLKOWNI swoim graniem i śpiewem porwała zaproszonych gości do zabawy. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy odśpiewali wspólnie pastorałkę, a kapela złożyła świąteczne życzenia.

B. Banaś

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.