W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia  zapraszamy  do  wzięcia  udziału

w inscenizacji  Misterium Męki Pańskiej w Kalwarii Pacławskiej  k. Przemyśla.

Wyjazd z parkingu Kościoła Parafialnego w Warzycach bezpośrednio po zakończeniu mszy świętej o godzinie 7:30.

 Przejazd trasą przez Dynów – Dubiecko – Przemyśl .

Rozpoczęcie Misterium w Kalwarii około godziny 12:30. W drodze powrotnej czas wolny na  spacer po centrum Przemyśla i powrót do Warzyc około godziny 21:00.  

  Koszt wyjazdu i ubezpieczenia na czas pielgrzymki – 30 zł od osoby.

Zapisy przyjmowane są telefonicznie lub osobiście do 6 kwietnia według kolejności zgłoszenia w firmie.

„Wietecha Travel” Warzyce 129.

   Tel: 602 555 528                                  

                              Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!  

 

Program uroczystości w Klasztorze OO. Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej na Niedzielę Palmową 13  kwietnia 2014:

MISTERIUM  MĘKI  PAŃSKIEJ  NA  DRÓŻKACH  KALWARYJSKICH

 11:00 uroczyste poświęcenie palm i Msza św., około 12:30 – rozpoczęcie Misterium (przed kaplicą Domku Matki Bożej)

Po odbyciu w Wielkim Tygodniu pielgrzymki do Kalwarii, nie mówi się: widziałem Mękę Pana. Nie mówi się nawet przemyślałem Mękę Pana. Po powrocie do domu pielgrzym kalwaryjski powie: uczestniczyłem w Męce Pana.

Pielgrzym kalwaryjski na trudy Drogi Krzyżowej nakłada własny trud. Pielgrzym kalwaryjski modli się w trojaki sposób: uczestniczy w nabożeństwach liturgicznych, modli się przy każdej stacji, a w czasie drogi wyśpiewuje pieśni, sławiąc nimi Pana. Poprzez oglądanie scen z Męki Pańskiej lepiej rozumie Ofiarę Krzyżową i odnawia żywość swojej wiary. Z tych powodów duchowość kalwaryjska jest wyjątkowa. Jest niepowtarzalna w rozbudzaniu i umacnianiu głębokich przeżyć religijnych.

R. Wietecha

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.