OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
NA TERENIE GMINY JASŁO

pobierz

Przy selektywnej zbiórce odpadów komunalnych obowiązuje kolorystyka worków do gromadzenia odpadów komunalnych, jak poniżej:

1) WOREK ŻÓŁTY – z przeznaczeniem na metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych plastiki, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe
Wrzucamy:
– butelki po napojach,
– opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
– opakowania po produktach spożywczych,
– plastikowe zakrętki,
– plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
– plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,
– styropian,
– puszki po napojach i sokach,
– puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
– złom żelazny i metale kolorowe,
– metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
– folia aluminiowa,
– kartoniki po mleku i napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe.
Nie powinno się wrzucać:
– strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
– odpady budowlane i rozbiórkowe,
– nieopróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,
– zużyte baterie i akumulatory,
– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.2) WOREK ZIELONY – z przeznaczeniem na szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła
Wrzucamy:
– butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
– butelki po napojach alkoholowych,
– szklane opakowania po kosmetykach.Nie powinno się wrzucać:
– szkło stołowe – żaroodporne,
– ceramika, doniczki,
– znicze z zawartością wosku,
– żarówki i świetlówki,
– szkło kryształowe,
– reflektory,
– nieopróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
– termometry i strzykawki,
– monitory i lampy telewizyjne,
– szyby okienne i zbrojone,
– szyby samochodowe,
– lustra i witraże,
– inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.3) WOREK NIEBIESKI – z przeznaczeniem na papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury

Wrzucamy:
– opakowania z papieru lub tektury,
– gazety i czasopisma,
– katalogi, prospekty, foldery,
– papier szkolny i biurowy,
– książki i zeszyty,
– torebki papierowe,
– papier pakowy.

Nie powinno się wrzucać:
– papier powlekany folią i kalka,
– kartony po mleku i napojach,
– pieluchy jednorazowe i podpaski,
– pampersy i podkładki,
– worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
– tapety,
– inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

4) WOREK BRĄZOWY – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji

Wrzucamy:
– gałęzie drzew i krzewów,
– liście, kwiaty i skoszona trawa,
– trociny i kora drzew,
– owoce, warzywa itp.

Nie powinno się wrzucać:
– kości zwierząt,
– mięso i padlina zwierząt,
– olej jadalny,
– drewno impregnowane,
– płyty wiórowe i MDF,
– leki,
– odchody zwierząt,
– popiół z węgla kamiennego,
– inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Odpady ulegające biodegradacji, w szczególności odpady zielone mogą być gromadzone selektywnie w celu poddania procesowi kompostowania w kompostownikach przydomowych pod warunkiem, że prowadzenie procesu kompostowania nie jest uciążliwe dla nieruchomości sąsiednich.


5) WOREK CZARNY – z przeznaczeniem na odpady komunalne, które pozostały po przeprowadzonej wcześniej segregacji odpadów komunalnych.

Wójt Gminy Jasło
Stanisław Pankiewicz
Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.