Dzięki udziałowi w projekcie „Sieć na kulturę o podregionie krośnieńskim”,

Dzięki udziałowi w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie krośnieńskim”, którego celem było rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10 – 18 lat, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” nasze biblioteki wzbogaciły się o 5 laptopów i 1 tablet. Przypomnijmy, w sierpniu 2021 r. w bibliotekach gminy Jasło w Szebniach i Warzycach przeprowadziliśmy z młodzieżą za pomocą platformy Teams w sumie 60 godzin zajęć online w ramach warsztatów tematycznych „Korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie”.
Otrzymany sprzęt będzie udostępniony użytkownikom do korzystania na miejscu w bibliotekach, jak również wykorzystywany w lekcjach bibliotecznych i w zajęciach dla dzieci.

 

Kategorie: Biblioteka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

którego celem było rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży w wieku 10 - 18 lat, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” nasze biblioteki wzbogaciły się o 5 laptopów i 1 tablet. Przypomnijmy, w sierpniu 2021 r. w bibliotekach gminy Jasło w Szebniach i Warzycach przeprowadziliśmy z młodzieżą za pomocą platformy Teams w sumie 60 godzin zajęć online w ramach warsztatów tematycznych „Korzystanie z cyfrowych usług na zaawansowanym poziomie”. Otrzymany sprzęt będzie udostępniony użytkownikom do korzystania na miejscu w bibliotekach, jak również wykorzystywany w lekcjach bibliotecznych i w zajęciach dla dzieci z j. angielskiego.