Na Cmentarzu Ofiar Terroru Hitlerowskiego w Warzycach (Lasek) odbyły się uroczystości upamiętniające 82. rocznicę wybuchu II Wojny Światowej.

Obchody rozpoczęła Msza św. koncelebrowana przez ks. Proboszcza parafii Warzyce Mieczysława Piroga oraz ks. Prałata Czesława Szewczyka – emerytowanego Proboszcza parafii Osobnica. W uroczystości udział wzięli: Maria Kurowska – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Wicestarosta Jasielski Stanisław Pankiewicz, Zastępca Wójta Gminy Jasło Henryk Motkowicz, radni rady Gminy Jasło, żołnierze z 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej, Ochotnicze Straże Pożarne, szkoły, harcerze oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy Gminy Jasło i osoby przyjezdne.
Apel pamięci, podobnie jak w latach poprzednich, odczytał harcmistrz Jacek Smolik z I szczepu Orląt im. Janka Bytnara „Rudego”.
Na zakończenie obchodów pod pomnikiem pomordowanych złożono kwiaty i zapalono znicze.
Uroczystość w lesie warzyckim ubogacili swoimi wystąpieniami Chór Laurenti z Warzyc i Orkiestra Dęta działająca przy GOK w Jaśle.

Źródło: Tekst i zdjęcia Gmina Jasło

https://www.gminajaslo.pl/aktualnosci/929-obchody-82-rocznicy-wybuchu-ii-wojny-swiatowej.html


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.