Mieszkańcy Warzyc zainteresowali się porzuconym krzyżem, znajdującym się na skraju wsi w miejscu zwanym Koryciskiem pod Jaworem. Krzyż ustawiony pierwotnie w 1914 roku jest świadkiem zdarzeń okresu I oraz II wojny światowej. 

Świadczą o tym ślady po pociskach, których jest 4 w tym 2 na wylot. Do zniszczonego krzyża dorobiono ramię z drewna dębowego, powierzchnię drzewca oczyszczono, odgrzybiono i zakonserwowano. Na przedniej stronie widnieje wyryty napis „Przez twoje święte zmartwychwstanie” oraz inicjał ZM (nie został zidentyfikowany). Napis zakończony jest kołem określającym słońce z pięcioma listkami, symbolizującymi kontynenty świata. Według legendy krzyż ustawiono, by odstraszał złe moce i uświęcał miejsce, w którym było słychać płacz dzieci. Na połączeniu ramion krzyża znajdowała się kapliczka z figurą Chrystusa Frasobliwego, która była wielokrotnie okradana. Obecnie w miejscu pierwotnej lokalizacji starego znajduje się nowy krzyż, na który przeniesiono kapliczkę. W jej środku umieszczony jest krucyfiks. Odrestaurowany, zabytkowy krzyż ulokowany jest aktualnie na starym nieczynnym cmentarzu parafialnym w Warzycach.

Źródło: https://www.facebook.com/gminajaslo/posts/2413995255399191


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.