W urzekającej scenerii, przy zabytkowym kościele p.w. św. Doroty w Trzcinicy, wczoraj, 14 września odbył się III GMINNY PLENER MALARSKI „Jesienne impresje”.
Głównym organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach i Filia GBP w Trzcinicy, a patronat honorowy objął Pan W. Piękoś – Wójt Gminy Jasło.

W tym roku, w spotkaniu, udział wzięli uczniowie klas VI-VIII, ze Szkół Podstawowych z Osobnicy, Szebni, Trzcinicy i Warzyc.
Gościem specjalnym wydarzenia był malarz Wołodymir Romaniw. Artysta, mający korzenie bojkowskie, pochodzący z Berłohów na Ukrainie, który pokochał Podkarpacie, gdzie znalazł swój dom, atmosferę do tworzenia i artystycznych wyzwań.
Młodzi artyści zajmując miejsce na skwerze – placu kościelnym, mieli okazję utrwalić piękno tego unikatowego zabytku średniowiecznej architektury sakralnej wybraną techniką malarską.
Uczniowie, w zależności od własnych upodobań, tworzyli przy pomocy dowolnej techniki. Dominowały kompozycje z wykorzystaniem farb akwarelowych, ale młodzież chętnie sięgała także po pastele olejne, węgiel czy ołówek. 
Przez cały czas pracy twórczej, młodzi artyści mieli możliwość korzystania ze wsparcia merytorycznego i konsultacji udzielanych przez współpracujące z biblioteką plastyczki, malarki p. Alicję Gorczycę i p. Halinę Gorczycę.
Plener odbywał się w miłej i twórczej atmosferze, a uczestnicy utrwalając na papierze czy płótnie, tą smukłą sylwetkę jodłowej świątyni, wykazali się niezwykłą kreatywnością i wyobraźnią.
Prace wykonane podczas tego art-spotkania wzięły udział w KONKURSIE, a komisja nagrodziła następujących uczniów:
1 miejsce – Zuzanna Piotrowska – SP Szebnie
2 miejsce – Izabela Janasik – SP Trzcinica
3 miejsce – Milena Płaza – SP Warzyce
Wyróżnienie – Emilia Przewoźnik – SP nr 1 Osobnica
Wyróżnienie – Milena Betlej – SP Warzyce
Wyróżnienie – Karol Chmielewski – SP Szebnie
Wszystkim uczestnikom pleneru Jury przyznało dyplomy i nagrody rzeczowe.
W czasie, kiedy trwały prace Komisji Konkursowej, młodzież miała okazję wziąć udział w warsztatach aktorsko-artystycznych, które przygotowali instruktorzy z Teatru Scena PRL- A. Romańczak i P. Polański. Mimika, retoryka czy ożywianie obrazów ciałem to tylko niektóre z zadań, z jakimi zmagali się młodzi. Była też okazja, by wraz z przewodnikiem, zwiedzić wnętrze zabytkowego kościoła.
Dyrektor i zespół GBP w Jaśle z/s w Szebniach składają serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Jasło, za objęcie patronatem całego przedsięwzięcia, oraz Szkołom Podstawowym z terenu Gmina Jasło za udział w plenerze.
Szczególne podziękowania składamy także księżom i Parafia Trzcinica za udostępnienie zabytkowej świątyni do celów pleneru i wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji spotkania.
III Gminny Plener Malarski „Jesienne impresje” zrealizowano w ramach zadania: ,,Akademia Pomysłów. Czytam. Lubię to!”
Kategorie: Biblioteka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.