Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów

(Kartezjusz)

 Czytanie to świetna zabawa, która niesie również wiele korzyści dla zdrowia psychicznego w formie myślenia i zrozumienia. Większość ludzi wie z doświadczenia, że czytanie jest świetną formą rozrywki,  ale nie wszyscy zdają sobie sprawy, że czytanie może pomóc obniżyć poziom stresu zwłaszcza w czasie pandemii i izolacji. Czytanie pozwala ci się zrelaksować i odstresować.
W 2020 roku w biblioteki publiczne gminy Jasło mimo ograniczeń związanych z pandemią prowadziły działalność w reżimie sanitarnym udostępniając zbiory biblioteczne oraz prowadząc działalność w sieci.

     W 2020 roku Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach i jej Filie w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach odwiedziło 36 342 czytelników. Wypożyczono  28 820 książek, 2385 czasopism, udzielono 3872 informacji, z Internetu skorzystało 2 422 mieszkańców, a ze zbiorów cyfrowego archiwum 118 os.
W ramach promocji czytelnictwa zorganizowano 394 działania, w tym: spotkania autorskie, spotkania z teatrem, warsztaty literackie i plastyczne – online, lekcje biblioteczne – online, konkursy, w których łącznie wzięło udział 3921 osób. Od wielu lat GBP bierze udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych tj. „Narodowe Czytanie”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”, „Noc Bibliotek”, „Mała książka – Wielki człowiek” i „Wielokulturowa pamięć dni minionych”, „BIBLIOCHWILKA”, „ENGLISH IS FUN”- zajęcia językowe dla najmłodszych. Zanotowaliśmy niewielki spadek odwiedzin bibliotecznych i wypożyczeń od 12.03.2020 r. do 30.04.2020 r. Biblioteki były niedostępne dla czytelników.
Mimo zamkniętych bibliotek bibliotekarze nadal wykonywali swoje obowiązki, dzięki czemu opracowaliśmy i wydaliśmy książkę pani Z. Macek pt. „Dzieje Rodu Gorayskich”.

     Księgozbiory biblioteczne wzbogaciły się o nowości wydawnicze w liczbie 1526 wol. Z dotacji gminy Jasło zakupiliśmy – 959 wol. oraz z programu MKiDN „Promocja czytelnictwa” w ilości 331 książek. Otrzymaliśmy też dary czytelnicze w liczbie – 236 wydawnictw. Na zakup nowości wydawniczych do biblioteki gminnej i jej filii wydaliśmy ponad 30 700,00 zł.

     Biblioteka gminna i jej filie prowadzą stałe cykle zajęć czytelniczych i warsztatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników online.
W 2020 roku biblioteki gminy Jasło zrealizowały 4 zadania projektowe, na które GBP pozyskała dofinansowanie z MKiDN, Instytutu Książki i Biblioteki Narodowej. Środki zewnętrzne pozyskane przez dyrektora GBP stanowią 60% rocznego budżetu  Biblioteki.

     Zrealizowaliśmy zadanie w ramach Wieloletniego Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2, Infrastruktura bibliotek 2016–2020 „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy”. Filia trzcinicka prowadzi działalność w pięknie wyremontowanym budynku wyposażonym w nowoczesne meble biblioteczne i urządzenia. Przy FGBP w Trzcinicy powstało Centrum Informacji Lokalnej i Turystycznej.

     Mimo pandemii bibliotekarze chętnie wzięli udział w 73 szkoleniach online, dzięki którym zdobyli dodatkową wiedzę i umiejętności do pracy w bibliotece.

     GBP i jej filie posiadają czytniki ebooków PocketBook z aplikacją Legimi oraz urządzenia do odsłuchu książek dla osób niedowidzących.

Mieszkańcy gminy nas odwiedzają i bardzo dużo czytają!  Dziękujemy!

     Zapraszamy do korzystania z propozycji czytelniczych bibliotek publicznych gminy Jasło na miejscu oraz ze spotkań online. Pamiętajmy, że aktualnie biblioteka działa i udostępnia zbiory w ograniczeniach sanitarnych. Miejmy nadzieję, że wkrótce wrócimy do tradycyjnych spotkań autorskich, lekcji bibliotecznych i warsztatów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników.

Kategorie: Biblioteka

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.