Wójt Gminy Jasło podaje do publicznej wiadomości:

1. Na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie zaopatrzenia w wodę, dla spółek wodnych działających i wykonujących zadania na terenie Gminy Jasło, przewidziano w budżecie Gminy Jasło na rok 2015 kwotę 150 000 zł.
2. Termin składania wniosków o przyznanie dotacji: do 29 maja 2015 r.
3. Wnioski, wypełnione zgodnie z zasadami określonymi w w/w uchwale Rady Gminy Jasło, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Jasło.
Więcej informacji na temat tworzenia spółek wodnych – WIKIPEDIA
Więcej informacji na temat dotacji (wzory wniosków) na stronie URZĘDU GMINY JASŁO
Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.