1. Prezentacja Kandydata:

Kazimierz Jan Sanokowski urodzony w 1958 roku w Warzycach. Wykształcenie średnie.
Działalność społeczną rozpoczął w roku 1977 w ruchu młodzieżowym, przewodnicząc młodzieży w Warzycach, później w gminie jasielskiej, piastując różne funkcje we władzach wojewódzkich w Krośnie, także jako Członek Zarządu Głównego. Pełnił również funkcje: Przewodniczącego Społecznej Rady Klubu w Warzycach, Sekretarza OSP w Warzycach, Sekretarza Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Jaśle, przewodniczącego Społecznej Rady Gminnego Ośrodka Kultury. Obecnie jest Zastępcą Przewodniczącego Podkarpackiego Stowarzyszenia Pracowników Pomocy Społecznej i Sekretarzem Stowarzyszenia na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol” z siedzibą w Jaśle.

Polityczną działalność rozpoczął w 1979 roku wstępując do ZSL. W roku 1989 jako pełnomocnik PSL Wilanów przystąpił do odrodzenia się struktur Polskiego Stronnictwa Ludowego. Uczestnik „Zielonego Okrągłego Stołu” w Wierzchosławicach, Kongresu PSL 1990 roku. Prezes ZG PSL w Jaśle od 2005 roku.
Karierę zawodową rozpoczął w 1979 roku na stanowisku robotniczym. Kolejne lata pracował w administracji specjalnej oraz samorządowej i przedsiębiorstwach na różnych stanowiskach w tym i kierowniczych. Od pięciu lat zatrudniony na stanowisku Kierownika – koordynatora usług opiekuńczych w Stowarzyszeniu „Niebieski Parasol” w Jaśle.

2. Podsumowanie dotychczasowych osiągnięć w pracy zawodowej oraz w organach samorządowych.

„Godnie reprezentowałem swoich wyborców, realizowałem zamierzone działania. Uznając człowieka jako najwyższą wartość skupiłem się na pracy Komisji Społecznej Rady Powiatu. Byłem współautorem Strategii Rozwoju Powiatu na lata 2007 – 2015 oraz Strategii Spraw Społecznych na lata 2009 – 2011. Wspierałem przedsięwzięcia mające na celu współdziałanie służb pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi w powiecie. Efektem tego było podpisanie porozumienia na rzecz ekonomii społecznej. W celu wsparcia organizacji pozarządowych działających na naszym terenie, zorganizowałem spotkanie z Agencją Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie, oferującą pomoc funkcjonującym organizacją trzeciego sektora.
Integrowanie mieszkańców naszej jasielskiej gminy było ważnym elementem mojej pracy. Współpracując z członkami Stowarzyszenia Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej, Kołami Gospodyń Wiejskich, Strażami Pożarnymi, samorządowcami szczebla gminnego i sołeckiego oraz ludowcami Gminy Jasło, byłem inicjatorem spotkań lokalnych w tym: Opłatka Ludowego i Świąt Ludowych, przez co popularyzowałem walory kulturowe i historyczne Gminy Jasło, w tym i mojej rodzinnej wsi Warzyce. Przedstawiciele tych organizacji są w składzie gminnej delegacji z jakimi występuję na uroczystościach Państwowych i patriotycznych nie tylko na terenie powiatu jasielskiego.
Praca zawodowa w Stowarzyszeniu “Niebieski Parasol”, to działanie z ludźmi dla ludzi. Stowarzyszenie prowadzi ożywioną działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i starszych, korzystając ze środków unijnych i samorządowych. Ważnym elementem tej działalności jest m.in. wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, która ciągle się wzbogaca w nowe urządzenia.” – Kazimierz Sanokowski

3. Plan wyborczy na zbliżającą się kadencję ze zwróceniem szczególnej uwagi na Warzyce.

„Razem możemy więcej” – to hasło, z którym wchodzę w kampanię wyborczą, kandydując do Rady Powiatu w Jaśle kolejny raz z Komitetu Wyborczego Polskie Stronnictwo Ludowe jako lider Lista nr 2. Ludowcy w tych wyborach popierają Dobrych Gospodarzy – dotychczasowych samorządowców na czele z Wójtem Stanisławem Pankiewiczem, z którym kolejną kadencję występowaliśmy jako współkoalicjanci. Nie spory jakie pokazywane są przez warszawskich polityków, lecz skuteczne rozwiązywanie społecznych problemów, daje gwarancję lepszego i spokojniejszego życia mieszkańców naszej Gminy. Zachęcam wszystkich mieszkańców Warzyc do wzięcia udziału w wyborach 21 listopada 2010 roku. Jak również do spotkań w środowisku lokalnym z kandydatami, by w sposób bezpośredni wymienić poglądy z osobami kandydującymi i wybrać najbardziej odpowiednich.
„Chciałbym oprócz bieżących działań inicjować aktywność wśród młodzieży warzyckiej, współpracując ze szkołą, biblioteką, świetlicą oraz wszystkimi, którzy mieliby jakieś pomysły na pożyteczne działanie.” – Kazimierz Sanokowski

Ewentualny kontakt z Panem Kazimierzem Sanokowskim można uzyskać poprzez pocztę internetową: kazimierz_sanokowski@wp.pl oraz telefonicznie 665561960.

Redakcja Warzyce.eu zachęca również innych Kandydatów do nadsyłania swoich prezentacji.


Kategorie: Wydarzenia

1 komentarz

kazimierz · 17-11-2010 o 00:27

Dostałem dzisiaj takie emeila :
1. Ludzie są nierozsądni,
nielogiczni,samolubni,ale Ty
Kochaj ich mimo wszystko.
2. Gdy Czynisz dobro,ludzie
oskarżą Cię o ukryte,egoistyczne pobudki,Czyń dobro mimo wszystko.
3. Jeśli Osiągniesz sukces,
Zyskasz prawdziwych wrogów i fałszywych przyjaciół,Osiągaj
sukcesy mimo wszystko.
4. To,co dziś Zrobiłeś dobrze,
jutro będzie zapomniane,Rób
dobrze mimo wszystko.
5. Uczciwość i szczerość sprawią,
że Będziesz słaby,Bądź uczciwy i szczery mimo wszystko.
6. To,co Budujesz latami,może
być zniszczone przez jedną noc,
Buduj mimo wszystko.
7. Ludzie naprawdę potrzebują
pomocy,ale będą Cię atakować,jeśli
im Pomożesz,Pomagaj mimo wszystko.
8. Daj światu,co Masz najlepszego,
a Dostaniesz od świata po głowie,
ale Ty Daj światu,co masz
najlepszego,mimo wszystko…

pozdrawiam serdecznie.

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.