1.Prezentacja Kandydata:

STANISŁAW PANKIEWICZ – urodzony 22.IV.1949 r w Jaśle, z wykształcenia magister ekonomii. Od 1998 roku nieprzerwanie pełni funkcję Wójta Gminy Jasło.

W latach 1968 – 1975 pracował w Wydziale Finansowym Urzędu Powiatowego w Jaśle, a od 1975 do 1976 był głównym księgowym Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Krośnie. Od 1976 r do 1996 r pracował w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krośnie na stanowisku naczelnika Wydziału Zaopatrzenia, w stopniu nadkomisarza policji. W latach 1994 – 1998 był radnym, przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Jaśle. Ponadto pełnił funkcję delegata do Sejmiku Samorządowego Województwa Krośnieńskiego. Wchodził w skład Prezydium Sejmiku. Był również delegatem województwa krośnieńskiego do Krajowego Sejmiku Samorządu Terytorialnego, gdzie pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W latach 2002 – 2006 był Przewodniczącym Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Wisłoki oraz członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego do Spraw Rozwoju Regionu przy Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie. Od roku 2007 jest Przewodniczącym Zarządu Związku Gmin Dorzecza Wisłoki.

2.Podsumowanie dotychczasowych osiągnięć w pracy zawodowej oraz w organach samorządowych.

Dzięki obecności Polski w Unii Europejskiej dążył do jak największego korzystania z unijnego wsparcia w sprawach tak ważnych jak budowa kanalizacji.
W ramach grupowego projektu Związku pn. „ Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoki” wybudowano na terenie Gminy ponad 190 km sieci kanalizacyjnej w 11 sołectwach oraz dwie oczyszczalnie ścieków. Dzięki temu Gmina Jasło jest skanalizowana w 95 %.
Prowadził mądrą politykę oświatową – w ciągu ostatnich kilku lat baza szkół gminnych stała się w pełni nowoczesna.
Swoją pracą , zaangażowaniem uczynił wiele dobrego dla swojej Gminy . Pokazał, iż potrafi podejmować decyzje optymalne dla społeczności lokalnej , że jest zdolny do mądrego gospodarowania . Dzięki licznym inicjatywom wykorzystuje szanse i możliwości do poprawy gospodarki Gminy .

“Zachęcam wszystkich mieszkańców Warzyc do wzięcia udziału w wyborach 21 listopada 2010 roku.” – Stanisław Pankiewicz


Kategorie: Wydarzenia

2 komentarze

Adam · 19-11-2010 o 18:26

Dziękując Panu Wójtowi, głosuję wraz z całą rodziną na Pana Wójta – 3 głosy

szejan · 24-11-2010 o 18:00

Ten życiorys jest po liftingu.

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.