1. Prezentacja Kandydata:

Marta MISIOŁEK – lat 39, mieszkanka Osobnicy. Mężatka, dwoje dzieci. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, mgr socjologii o specjalności praca socjalna.
Pracuje zawodowo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle na stanowisku pracownika socjalnego.
Członek założyciel struktur Prawa i Sprawiedliwości w Jaśle. Od 2008 roku pełni funkcję pełnomocnika gminnego Prawa i Sprawiedliwości na Gminę Jasło.
3. Plan wyborczy na zbliżającą się kadencję ze zwróceniem szczególnej uwagi na Warzyce.

Szanowni Wyborcy!
Kandyduję w obecnych wyborach samorządowych, ponieważ chciałabym podjąć działania, które przyczyniłyby się do rozwoju powiatu jasielskiego.
Jestem osobą otwartą na dialog. Umiem i chcę rozmawiać z każdym człowiekiem, zawsze i w każdej sytuacji staram się go zrozumieć i mu pomóc. Brzydzę się intrygami i obietnicami bez pokrycia.
Jako kandydatka w wyborach opowiadam się za:
– jak największą pomocą dla ludzi najbiedniejszych, osób i rodzin dotkniętych niepełnosprawnością, pozbawionych pracy, środków do życia oraz nadziei na przyszłość,
– sprawiedliwym dostępem osób długotrwale pozostających bez pracy do korzystania z form aktywizacji zawodowej oferowanych przez Urząd Pracy.

Marta Misiołek – Kandydatka do Rady Powiatu Jasielskiego Lista nr 5, Miejsce 2;

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.