Zgodnie z Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2014 r. poz. 7) – od roku szkolnego 2014/2015  zasady naboru dzieci do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. ks. P. Skargi w Zespole Szkół w Warzycach przedstawiają się następująco:

  • Nowy wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego/klasy pierwszej można pobrać ze strony internetowej Zespołu Szkół w Warzycach (www.zswarzyce.szkolnastrona.pl) w zakładce „Rekrutacja” lub w sekretariacie szkoły.
  • Wydawanie i przyjmowanie wniosków oraz dokumentów dodatkowych odbędzie się w terminie od 15 lutego 2015 r. w godz. 8.00 – 15.00.
  • Dokumentację niezbędną do przeprowadzenia naboru rodzice składają osobiście w sekretariacie szkoły od 2 marca do 25 marca 2015r.
  • Przyjęć dzieci do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2015/2016 dokonywać będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Zespołu Szkół w Warzycach.
  • Wniosek składają również Rodzice dzieci już uczęszczających do oddziału przedszkolnego.

Źródło: ZS w Warzycach

 

Kategorie: Szkoła

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.