80 000 zł na prace związane z odnowieniem zabytkowego kościoła pw. św. Wawrzyńca w Warzycach.

Gmina Jasło zyskała dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: Polski Ład.

Przeprowadzona zostanie konserwacja cokołu kamiennego wokół świątyni. Cokół kamienny wykonany jest z piaskowca, który jest wrażliwy na działanie zewnętrznych czynników atmosferycznych. Prace związane z konserwacją polegać będą m.in. na usunięciu zabrudzeń, wzmocnieniu struktury kamienia, uzupełnieniu ubytków, zabezpieczeniu przed nasiąkliwością oraz impregnacją powierzchni cokołu. Przewidywana wartość inwestycji to 50 000 zł, natomiast wkład własny Gminy Jasło to 2,2%.
 Drugie zadania polega na renowacji głównych i bocznych drzwi wejściowych do kościoła. Prace polegać będą m.in. na usunięciu zniszczonych powłok, czyszczeniu, uzupełnieniu ubytków oraz ponownym malowaniu i zabezpieczeniu skrzydeł drzwiowych i odrzwi. Szacowana wartość zadania to 30 000 zł. Wkład własny gminy to około 2,3%.
Kościół parafialny w Warzycach wybudowany został na początku XX wieku. Architektonicznie reprezentuje styl neoromański. Świątynia wpisana jest do rejestru zabytków.
Planowany termin wykonania inwestycji to 2024 r.
Źródło Gmina Jasło
Kategorie: Kościół

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.