W piątek, 13 listopada, w Warzycach odbyło się Seminarium Naukowo – Szkoleniowe pn. Potencjały zdrowia i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowo trudnych.

Prelegenci seminarium – ks. prof. nadzw. dr hab. Waldemar Woźniak z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, mgr Zenon Ukleja Prezes Polskiego Towarzystwa Higieny Psychicznej, dr n. med. Marian Kopciuch Prezes Oddziału Krakowskiego PTHP oraz dr Anna Iwanicka – Maciura z Uniwersytetu Rzeszowskiego podczas  sesji przedstawili temat samobójstw jako problemu społecznego i zdrowotnego.

Podczas spotkania poddany został analizie Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015, którego cele nie zostały zrealizowane.  Według Zenona Uklei problem wynika z tego, iż w dalszym ciągu istnieją duże braki personelu specjalistycznego, który mógłby te cele wdrażać, brak kontroli społecznej w realizacji Programu oraz inne czynniki, które wymagają modyfikacji stosownych działań strategicznych.

Seminarium odbyło się pod honorowym patronatem ks. prof. Waldemara Woźniaka i mgr Stanisława Pankiewicza Wójta Gminy Jasło. Uczestniczyli w nim przedstawiciele m.in. policji, szkół, szpitala, GOPS, GKRPA, zespołu interdyscyplinarnego, poradni psychologiczno –  pedagogicznej, MDK, GOK, GBP.

Invalid Displayed Gallery

Źródło: Gmina Jasło
http://www.gminajaslo.pl/pl/aktualnosci/z_ostatniej_chwili/seminarium-na-temat-samobojstw.html
Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.