20 osób w wieku emerytalnym skorzystało z warsztatów projektowania, aranżacji ogrodów, które były realizowane dzięki dotacji uzyskanej przez grupę inicjatywną „Ambitne Warzyce” .

W dniach 22-23 października 2021 r. uczestnicy projektu wzięli udział w 14 godzinnych warsztatach (teoretycznych- 6 godz, praktycznych – 8 godz.), które poprowadziła wykładowczyni Uniwersytetu Rzeszowskiego dr inż. architektury krajobrazu Pani Agata Gajdek. W ramach warsztatów praktycznych uczestnicy zaprojektowali i zagospodarowali 2 publiczne skwerki przy kopcu w Warzycach upamiętniającym ofiary I Wojny Światowej. W tym celu zakupiono niezbędne rośliny i krzewy. Każdy uczestnik otrzymał również podręcznik który pozwoli utrwalić wiedzę teoretyczną przekazaną podczas warsztatów. Projekt przyczynił się do zwiększenia wiedzy z zakresu projektowania ogrodów oraz zaktywizował lokalne społeczeństwo. Patronem inicjatywy było Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i promocji Wsi Warzyce oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach Filia w Warzycach.
Inicjatywa realizowana w ramach projektu Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023. Grupa inicjatywna Aktywne Warzyce Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Wsi Warzyce we współpracy z Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach i Biblioteka Warzyce .
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom Warzyc, którzy wzięli udział w naszym przedsięwzięciu.

Inicjatywa pod nazwą ” Ambitne Warzyce ” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja”.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.