W dniu  29.09.2020 zorganizowane zostało spotkanie wiejskie. Sołtys wsi Edward Owsiak wraz z Wójtem Wojciechem Piękosiem , Wicestarostą Stanisławem Pankiewiczem oraz Radnymi  Mariuszem Augustynkiem oraz Piotrem Wilkiem podsumowali zadania jakie udało się zrealizować w tym roku oraz przedstawili propozycję działań na rok 2021.

Z funduszu sołeckiego w bieżącym roku udało się zrealizować remont sali oraz zaplecza Domu Ludowego. Wśród inwestycji gminnych na pierwszym miejscu znajduje się remont blisko kilometrowego odcinka drogi wraz z chodnikiem.  Wójt poruszył też newralgiczny temat zniszczeń powodziowych w infrastrukturze drogowej.  Zniszczony przepust na dole Warzyc zostanie naprawiony jeszcze w tym roku. Wójt potwierdził, że przygotowany został już przetarg na realizację tego zadania. Osuwisko na górze zostało już zabezpieczone. Naprawa mostu między kościołem, a szkołą została zgłoszona do Rezerwy Budżetu Państwa jako kluczowa inwestycja, niestety wymaga to szeregu pozwoleń oraz projektu przebudowy. Dlatego na pewno nie uda się tego zrealizować w tym roku. Wykonana została ekspertyza i obecna przeprawa w nienaruszonej części jest na tyle stabilna, że możliwe jest puszczenie przez nią ruchu wahadłowego. Na chwilę obecną ustalona została zmiana organizacji ruchu na tym odcinku i  jeszcze w październiku ruch zostanie przywrócony.

Większość wydarzeń kulturalnych zaplanowanych na ten rok, łącznie z sylwestrem i dniem seniora zostało odwołane ze względu na sytuacje epidemiologiczną.

Zebranie podjęło też uchwały odnośnie funduszu sołeckiego na 2021 oraz propozycji planów do realizacji w przyszłym roku.  Fundusz sołecki zostanie przeznaczony na utworzenie miejsc  parkingowych przy domu ludowym,  oraz wybudowaniu chodnika przy szkole  po wewnętrznej stronie ogrodzenia od wejścia na boisko szkolne, do głównej bramy.

Co do planów gminy na przyszły rok Wójt zadeklarował, że w Warzycach przy szkole powstanie boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią. Na ten cel udało się już pozyskać dofinansowanie. Mieszkańcy obecni na zebraniu zgłosili również szereg propozycji  co do dalszych inwestycji na terenie naszej Wsi. Wśród nich na pierwszym miejscu znalazła się budowa domu pogrzebowego, na który zakupiona została działka i powstał projekt. Na dalszych miejscach pojawiły potrzeby poprawienia zjazdów i łączników do wyremontowanej drogi jak choćby 100 m odcinek  drogi koło Remizy OSP.  Pojawiły się również dalsze propozycje pociągnięcia chodnika od szkoły do Kościoła. Zwrócono też uwagę na to by projekt przebudowy mostu uwzględniał ewentualny chodnik.  Zgłoszony został także wniosek o remont parkingu przy kościele, ułożenie kostki brukowej lub płyt ażurowych. Zebrani podkreślali również, że prace przy szkole powinny być realizowane z uwzględnieniem drenażu i odprowadzaniem wody w związku z podniesieniem poziomu drogi. Tak by w przyszłości nie trzeba było przebudowywać chodnika czy boiska.

Sołtys zadeklarował, że pierwszym wydarzeniem kulturalnym jakie planują są sobótki, które planowane są do realizacji na początek wakacji przyszłego roku.

W spotkaniu wziął udział również pan Andrzej Polakiewicz Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni Rzeki Wisłoki w Jaśle jako reprezentant „Wód Polskich” który przedstawił obecną sytuację związaną z potokiem płynącym przez Warzyce.  Zadeklarował, że zostanie on jeszcze w tym roku wykoszony oraz przeczyszczony w kilku newralgicznych miejscach. Potok nie zostanie w całości odmulony ze względu na to, że jest on w stosunkowo dobrym stanie i zarząd nie otrzyma funduszów na takie działanie . Zadeklarował również że podjęte zostaną działania związane z osuwiskami i część z nich może zostać naprawiona jeszcze w tym roku. Podkreślał też kilkukrotnie że szkody te powstały na skutek powierzchniowego spływu wody opadowej, a nie samego potoku.  Przedstawił również sytuację możliwych inwestycji z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i na chwilę obecną na podstawie aktualnego modelowania powodziowego nasz potok nie kwalifikuje się do prac w tym zakresie. Zwrócił również uwagę, że sytuacja z czerwca tego roku była sytuacją ekstremalną  i jakiekolwiek dodatkowe zabezpieczenia  potoku nie byłyby w stanie powstrzymać tego zjawiska.

 

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.