Zespół Szkół Miejskich Nr 3 – Gimnazjum Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle, przy współpracy Katolickiego Stowarzyszenia CIVITAS CHRISTIANA w Jaśle, po raz kolejny był organizatorem konkursu „Ojciec Święty Jan Paweł II przyjaciel młodych”.

To już XI edycja tego powiatowego konkursu, któremu przyświecają następujące cele:

  • wyrażenie uczuć miłości i przywiązania do Ojca Świętego Jana Pawła II,
  • przybliżenie dzieciom i młodzieży z powiatu jasielskiego wartości głoszonych przez Ojca Świętego Jana Pawła II,
  • utrwalenie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II.

W tym roku honorowy patronat nad konkursem objął Burmistrz Miasta Jasła, Ryszard Pabian oraz Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Wątroba, Senator RP, Alicja Zając, proboszcz parafii M.B. Częstochowskiej, ks. kan. Tadeusz Gąsiorowski.

Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu jasielskiego, którzy prezentują swoje umiejętności w trzech kategoriach: recytatorskiej, wokalnej i plastycznej.

W tegorocznej edycji konkursu nasze gimnazjalistki zostały wyróżnione w dwóch kategoriach: wokalnej: Paulina Pawluś, wyśpiewała sobie miejsce III; plastycznej: Anna Kmiecik, wykonała pracę, której jury przyznało III miejsce, a Patrycja Świszcz, za swój rysunek otrzymała wyróżnienie.

W dniu 6. maja 2016 roku w Zespole Szkół Miejskich Nr 3 odbyła się uroczysta gala, na której podsumowano dorobek tegorocznej edycji konkursu, a finalistom wręczono dyplomy i nagrody. Należy dodać, że konkurs „Ojciec Święty Jan Paweł II przyjaciel młodych” jest umieszczony w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalonym przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 20016/2017.

Naszym gimnazjalistkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

                                                                                                                                 LW

Źródło: Zespół Szkół w Warzycach

Kategorie: Wydarzenia

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.