29.09.2014 Pankiewicz

30 listopada 2014 r., po raz kolejny, udzieliliście mi Państwo swojego poparcia powierzając funkcję wójta na kolejne 4 lata, za co serdecznie dziękuję.

Jestem wdzięczny za okazane zaufanie oraz docenienie mojej dotychczasowej pracy.
Już dziś pragnę zapewnić, że zrobię wszystko, aby tego zaufania nie zawieść.

Sprawowanie urzędu wójta gminy jest dla mnie wyróżnieniem. Rozpoczynając
nową kadencję deklaruję kontynuację moich działań oraz podejmowanie
nowych wyzwań na rzecz rozwoju naszej gminy dla dobra mieszkańców.

Gratuluję wszystkim, którzy zdobyli zaufanie publiczne i zostali wybrani
w wyborach do organów samorządowych szczebla gminnego, powiatowego
i wojewódzkiego z życzeniami dobrej współpracy.

Z wyrazami szacunku

Stanisław Pankiewicz


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.